Kto slúži, bude prvý!

Kto slúži, bude prvý!

Byť prvý znamená slúžiť?! To si snáď Ježiš robí dnes srandu?! Veď mne sa páči súťažiť, vyhrávať, zanechať po sebe niečo veľké, prípadne získať významné miesto, ako chceli Jakub s Jánom. No takto to nefunguje. S výhrami často prichádza túžba po ďalších úspechoch a nahlodávajúca pýcha. Takýchto nás Pán nielenže nechce mať, On pyšných služobníkov nepotrebuje. Veď tí budú pracovať pre seba, nie pre nebo. Preto nás vyzýva: „Ži ináč ako žije svet, slúž iným!“ On sám nám je vzorom!

Plug and pray:

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že odkláňaš dnes moju pozornosť od seba a ukazuješ mi, kde je ozajstné prvenstvo. Prvenstvo, ktoré sa počíta pre nebo. Viem, že sama toho mnoho nedokážem, preto Ťa prosím, pomáhaj mi obstáť v situáciách, kedy budem môcť niekomu poslúžiť. Nech službou blížnym môže vo mne rásť pokora.

V akcii (predsavzatie – ako darovať čas):

Skús si dnes všimnúť potreby iného človeka (pomôcť s úlohou, s ťažkými taškami, postrážiť dieťa...)

Bonus:

Nemusíme mať veľkú silu, aby sme pomáhali. Stačí ochota a odhodlanie...

Vero

27.02.2013 00:00