Kto svoj život stratí pre Ježiša, ten bude zachránený

Kto svoj život stratí pre Ježiša, ten bude zachránený

,,Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba…“

Evanjelium: Lk 9, 22-25

 

Zamyslenie: ,,Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba…“ Koľkokrát sme už počuli tieto slová evanjelia? Aká je naša reakcia na Ježišovu pozvánku?

Aj dnes sme pozývaní nasledovať Krista v našich myšlienkach, slovách a skutkoch. Byť ako Jeden. Pán Ježiš približuje učeníkom, aký osud čaká Syna človeka na tejto zemi. No práve vďaka jeho obeti máme možnosť získať večný život, ak sme ochotní ho nasledovať. A práve k tomu nás povzbudzujú jeho slová: zapri sám seba, neži svetsky, ži sväto! Nebuďme egoistickí a nevšímaví voči ľuďom, ktorí dnes budú potrebovať našu pomoc. Dovoľme Ježišovi, aby miloval skrze nás i tých, ktorí nás dnes nahnevajú či sklamú.

 

Plug and Pray: Pane Ježišu, pomôž mi dnes zaprieť svoje ego a daj mi, prosím, silu byť ochotným hľadieť na ľudí tvojimi očami. Túžim ťa ochotne nasledovať a odovzdať ti všetky radosti i starosti dnešného dňa. Daj mi, prosím, milosť, aby som dokázal strácať svoj život pre teba, a tak byť zachránený vo večnosti.

 

V akcii: Pokús sa dnes prijať s pokorou každú jednu nepríjemnú situáciu a hľadieť na ľudí milostivými očami Krista.

 

Bonus:

Pán Ježiš sa obetoval,

večný život nám daroval.

Aj dnes ťa volá milovať,

ľuďom seba darovať.

Zaprieť ego prijať kríž,

by sme boli k nebu blíž.

Do namáhavej cesty vieru daj

a odmenou ti bude raj. (Katka B)

 

 

 

 

Katka B

07.03.2019 00:15