Láska slúži

Láska slúži

Dnešným dňom začína Veľkonočné triduum, opäť vstupujeme do najdôležitejších udalostí v dejinách spásy. Zelený štvrtok je dňom pamiatky, dňom odkazov Krista pre Jeho nasledovníkov. Dnešný úryvok z Jána začína “A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.” a končí sa “Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.” .

Evanjelium: Jn 13, 1-15

 

Zamyslenie: Ježiš vie, čo príde, vie o zrade, vie o totálnej opustenosti na kríži, vie o bolesti. On však miluje a miluje nekonečne, a preto prejavuje a dokazuje vo večeradle svoju lásku postojom a skutkom – postojom pokory a umývaním nôh učeníkom. Učiteľ a Pán urobil, čo robili len sluhovia. Dvanásti sa čudovali, dokonca Peter protestoval, Judáš už nebol čistý. Veľakrát aj my protestujeme, nie sme čistí, nechceme byť. Bojíme sa poníženia, alebo sa bojíme, že treba nasledovať príklad? 

Veľakrát odsudzujeme toho, kto sa pokoruje. Prečo? Lebo cítime akýsi diskomfort vo vnútri, výčitku, že keď to robí on, mal by som aj ja. Je ľahšie protestovať, to je prejav pýchy (ega a nechuti priznať pravdu). Ježiš to vie, vidí do našich sŕdc, no aj tak nás chce očistiť, odpustiť nám... Svoju veľkosť Boh ukazuje v dokonalej pokore. Láska chce slúžiť, lásku robí nezištnejšou pokora, obeta. Ako veľmi milujeme?

 

Plug and Pray: Ježišu, kľakám pred Tebou, vidíš môj protest, vidíš, že chcem, vidíš aj, ako nado mnou víťazí ego. Prosím umy dnes aj moje srdce a nauč ma slúžiť iným a zdokonaľovať sa v láske. 

 

V akcii: Nájdi si dnes priestor na vykonanie služby pre niekoho – pomôž, povzbuď.

 

Bonus: Umývanie nôh 

 

 

 

Paula

18.04.2019 00:15