Máš tú moc

Máš tú moc

Jn‬ ‭19‬,6‬-‭17‬

„Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia, kričali: „Ukrižuj! Ukrižuj ho!“ Pilát im povedal: „Vezmite si ho a ukrižujte. Ja na ňom nenachádzam vinu.“ Židia mu odpovedali: „My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho Syna.“ Keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa naľakal. Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša: „Odkiaľ si?“ Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát sa ho spýtal: „So mnou sa nechceš rozprávať?! Nevieš, že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa?“ Ježiš odpovedal: „Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe.“ Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho. Ale Židia kričali: „Ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi.“ Keď Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom Lithostrotus, po hebrejsky Gabbatha. Bol Prípravný deň pred Veľkou nocou, okolo poludnia. Tu povedal Židom: „Hľa, váš kráľ!“ Ale oni kričali: „Preč s ním! Preč s ním! Ukrižuj ho!“ Pilát im povedal: „Vášho kráľa mám ukrižovať?!“ Veľkňazi odpovedali: „Nemáme kráľa, iba cisára!“ Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota.“


Zamyslenie: Ježiš ako Boh vedel, čo ho čaká, od zrady v záhrade až po kríž. My ľudia síce nevieme, ale vďaka Božej milosti môžeme veľa navnímať, ak hľadáme. Pilát pôsobí tak, že sa úprimne snažil hľadať pravdu. Sila a priamosť Ježišových slov o tom, kto mu dal moc, ho nakoniec pomkla k tomu, že sa snažil Ježiša prepustiť. Ježiš vedel, kde je pravda, a bol si vedomý svojho postavenia a poslania. Pilát však nakoniec, možno zo strachu, možno z alibizmu vydal Ježiša Židom, aby ho ukrižovali. Nechal sa prekričať. Zbavil sa zodpovednosti, čo sa zobrazuje v krížovej ceste aj umytím rúk. 


A čo robím ja každodenne v svojich rozhodnutiach na mieste Piláta? Ako používam svoju "moc" slobodnej voľby, ktorú mi dal Boh? Hľadám pravdu a viem si ju zastať? Alebo si "umyjem ruky" a nechám zlo, nech vyhrá - vo mne, v mojom okolí?


Plug&Pray: Ježiš, ty, hoci si najmocnejší a vieš všetko, dal si mi moc slobodne sa rozhodnúť v každej chvíli. Chcem hľadať pravdu. Prosím, veď ma a uč ma, aby som sa vedel/a zastať pravdy a dobra, aj keď na mňa kričí zlo z každej strany a nemám dosť sily a odvahy zastať sa dobra. Verím, že ma stále strážiš a že s tvojou pomocou to dám!


V akcii: Spomeň si na ťažkú situáciu, v ktorej si cítil/a potrebu postaviť sa na stranu pravdy alebo dobra. Popros úprimne Boha o čokoľvek, čo potrebuješ, aby si nabudúce vedel/a byť na strane dobra.


Bonus: https://open.spotify.com/track/1UwhfgamWv36CJbGWXuRYP?si=v6Ho40fySUyX66OHZpdT4w&context=spotify%3Asearch%3Abud%2Bodvaz

 

Laura

06.04.2023 20:56