Mať pravdu za každú cenu

Mať pravdu za každú cenu

prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“ Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. 

Zamyslenie: Ježiš dnes židom hovorí pravdivé výroky. Snaží sa im otvoriť oči, poukázať na pravdu. A ako reagujú? Hnevom, pravdepodobne aj krikom, a vyháňajú ho, dokonca ho chcú zabiť. Nevidíme tam podobnosť aj s našimi reakciami? Ako reagujeme, keď nás druhí napomínajú alebo sa nás snažia naviesť správnym smerom? Alebo len keď počujeme niečo síce pravdivé, no nepríjemné pre naše uvedomenie. Som schopný/á priznať pred druhým, že nemám pravdu a on áno? 

Plug and Pray: Otče, ty si večná múdrosť, ty si Pravda. Stvor vo mne pokorné srdce, ktoré si vie priznať chybu. Nauč ma reagovať na druhých ľudí s láskou. Pomôž mi si uvedomiť, keď je môj pohľad nesprávny, a priznať to aj pred druhými. Aby sme sa spoločne s inými ľuďmi viac približovali k tvojej Pravde. Amen. 

V akcii: Dnes, ak mi niekto niečo bude vyčítať alebo povie niečo protichodné s mojím názorom, skúsim ovládnuť svoju reakciu. Najprv zvážim, či v tom, čo povedal ten druhý, sa nenachádza pravda, a potom sa pokúsim odpovedať s láskou a pokorou. 

Bonus: Svedectvo 

Martina K.

 

Laura

12.03.2023 21:06