Miloval ich do krajnosti

Miloval ich do krajnosti

Evanjelium: Jn 13, 1-15

Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.  Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu dal Otec do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?“  Ježiš mu odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“  Peter mu povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“ Ježiš mu odpovedal: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“ Šimon Peter mu vravel: „Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!“ Ježiš mu na to: „Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci.“ Vedel totiž, kto ho zradí, - preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“ Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete: »Učiteľ« a: »Pane« a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať.  Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám

Zamyslenie: Každý človek má v srdci túžbu byť milovaný. Veľakrát sme sa v živote stretli so sklamaním vo vzťahoch, smútkom zo samoty, ľútosťou po hádke či nenaplnenej láske. Dnes ten, ktorý je Láska, sa pred nami skláňa, oblieka si zásteru a chce z nás zmyť a uzdraviť všetko, čo nás ťaží. Potrebuje však náš súhlas. Dovolíš mu, aby ti umyl nohy? Možno sa aj ty v pokore potrebuješ pozrieť na seba, prijať svoju slabosť a odovzdať ju Ježišovi. On ťa miluje do krajnosti. Miluje ťa tak veľmi, že je pripravený zomrieť na kríži, aby si mohol večne žiť s Ním v nebi.

Plug and pray: Pane Ježišu, prosím, dotkni sa mojich rán, môjho srdca a dovoľujem ti, aby si umyl moje nohy. Daj mi potom, prosím, silu, aby som aj ja umyl nohy mojim blízkym, zmieril sa s nimi a prinášal im tvoju milosrdnú lásku.

V akcii: Dnes sa pokúsim priniesť jednému človeku Božiu lásku.

Bonus:  Ty si Boh, ktorý vládne na nebi

Andrea

 

Laura

05.04.2023 20:50