Najnebezpečnejší postoj kresťana

Najnebezpečnejší postoj kresťana

Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev – Ježiš nešetril zdravou kritikou na adresu spoločenstva, v ktorom od malička vyrastal. Akí sme my často útlocitní!

Až do hĺbky kostí sa vieme uraziť, keď nás niekto počastuje slovkom-dvoma, ktoré nechceme o sebe počuť. Zachváti nás hnev a... Odpustiť? To je to posledné – veď to nie je pravda, ja taký nie som! A už len krôčik a sami začneme zraňujúco kritizovať a hodnotiť.

Evanjelium: Lk 4, 24-30

Plug and pray: Drahý Otec, nauč nás byť pokornými, aby sme sa dokázali poučiť z vlastných slabostí, aby sme sa neporovnávali a nevyvyšovali sa. Príď Duchu Svätý a uschopňuj nás šíriť Tvoje kráľovstvo v tomto svete.

V akcii: Keď budem dnes v pokušení povyšovať sa alebo niekoho kritizovať, hryznem si do jazyka a ak by som nemala silu namiesto toho povedať niečo pekné, budem radšej mlčať.

Bonus: O pýche

Lucy

16.03.2020 00:00