Náš

Náš

Odhrniem svoju perinu, na nohy nasuniem svoje papuče, vlastnou kefkou si vyčistím zuby a učešem sa svojím hrebeňom. Spravím si pre seba raňajky a desiatu.

Evanjelium: Mt 6, 7-15

 

Zamyslenie: Ešte dopijem kávu... a už bežím do mojej práce, či školy, kde ma čakajú povinnosti... ktoré nespraví nik iný, než ja. Stále len ja, môj, svoje, mňa... Egoizmus! Čo keby sme dnes nerozmýšľali len o sebe?

Ježiš nám dnes dáva návod na život. Ponúka nám modlitbu, ktorú sa modlíme všade na svete rovnako. Táto modlitba nás všetkých spája, utvára z nás rodinu. Jej začiatok znie Otče náš, nie Otče môj. Náš spoločný! Prvé slová tejto modlitby nám prezrádzajú, ako sa správať ku blížnym, ako ich vnímať a milovať. Tak ako brata či sestru...

 

Plug and Pray: Pane, pomôž mi zbaviť sa egoistických myšlienok a viac sa upriamiť na blížnych. Pomôž mi všímať si iných a zabúdať na ťažkosti, ktoré so sebou prinášajú. Pomôž mi byť ako ty – obdarovať ľudí, ktorých stretnem, milým slovom, podať pomocnú ruku, pohladiť, zastať sa... Buď mi v tom, prosím, oporou.

Amen.

 

V akcii: Skús sa dnes s niekým podeliť ako so svojím bratom či sestrou (nemusí ísť pritom len o hmotné veci, ale napríklad o milé slovo, či úsmev...).

 

Bonus: Slová, ktoré nás spájajú

 

 

 

 

 

 

Lucka

12.03.2019 00:15