Nasleduj príklad Otca

Nasleduj príklad Otca

Evanjelium: Lk 6, 36-38

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení!

Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona.

Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

Zamyslenie: Ježiš nás v evanjeliu pozýva k skutočnému nasledovaniu – nasledovaniu príkladu v praxi života. Denne sme v rodine, v škole alebo zamestnaní konfrontovaní s ľuďmi. A nie každý je podľa „nášho gusta“. Koľkokrát sa možno urazíme, nahneváme, neodpustíme, sme krutí, odsudzujeme, riešime viac iných ako seba?  

Dnes sme dostali presný návod, ako sa pozrieť na svoju situáciu. Je potrebné začať žiť príklad nášho Otca – byť milosrdní. V praxi to znamená robiť iným tak, ako chceme, aby robili nám. A nie len priateľom, alebo tým, od ktorých je možné niečo získať, ale všetkým, ktorých si bežne možno ani nevšimneme. A ako sa zachováme pri našich blížnych, tak sa zachová ku nám aj sám Boh.

Plug nad pray:  Ježišu, daj mi milosrdné a štedré srdce, ktoré v každom blížnom vidí teba.

V akcií:  Akú mieru si dnes nameriaš ty? Urob dobrý skutok pre niekoho, kto ti možno nie je sympatický. Usmej sa na susedu alebo sa prihovor spolužiakovi či kolegovi, s ktorým si až tak nerozumieš.
 

Bonus: God's Love Animation | EP 04 - Love Thy Neighbor  https://youtu.be/wagfXYzBjVM

Podcast: https://lnk.sk/lnxs

Paula

Laura

13.03.2022 22:18