Nemilosrdní alebo tvrdohlaví

Nemilosrdní alebo tvrdohlaví

Keď Ježiš nazval Boha svojim Otcom, Židia sa veľmi nahnevali a chceli ho kameňovať. Na lásku zareagovali nemilosrdnosťou. No predstavme si, ako boli od malička vychovávaní...

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

Verili zákonu, no v ňom nebolo písané, že Boh má Syna. To, ako Židia zareagovali, nazývame afektom (teda prudkou reakciou na nejaký podnet- ale len krátkodobou), ktorý je skoro neovládnuteľný. Preto to, že ho chceli ukameňovať, sa zdá pochopiteľným. Predstav si, že ti celý život niekto hovorí, že korytnačka nemá pancier. No a potom ti ju donesú a ona ho má ( máš pocit, ako by ti všetci klamali a tak veľmi si bol presvedčený o svojej pravde... radšej budeš žiť v klamstve a obviňovať iných, že klamú, ako by si mal prijať niečo, čo sa ti nepáči).  Ani Ježiš neprišiel bez dôkazu. Ukázal im mnoho skutkov, ktoré boli od Otca. No oni mu aj tak neuverili a to už svedčí o ich tvrdohlavosti. Celý život veria Bohu. No keď príde čas na to, aby to dokázali, srdcia sa im zatvrdia a oni nedokážu prijať Jeho Syna. Koľkokrát sa nám Ježiš v našom živote prihováral, no naše srdcia boli také tvrdohlavé, že sme ho odmietali počúvať a plniť Jeho vôľu? 

Ježiš mi túži zjaviť pravdu, no som pripravený ju prijať? Budem ako Židia a budem počúvať len ušami, no nie srdcom? Chcem naozaj prijať Ježiša do svojho srdca a nasledovať ho všade?

Evanjelium: Jn 10, 31-42

Plug and pray: Pane, daruj mi radosť vytrvalo si zachovávať odvahu počas celého dňa, ktorý je predo mnou. Keď prichádza pokušenie vzdať sa, pomôž mi, aby som vytrval. Daruj mi radostného ducha do chvíľ, kedy sa veci nevyvíjajú podľa mojich predstáv. A daj mi odvahu urobiť všetko potrebné. V mene Ježiš, Amen.

V akcii: Pokús sa v tento deň otvoriť svoje srdce a pochopiť, čo ti Ježiš chce povedať dnešným dňom.

Maj srdce čisté, otvorené a láskavé!

 

Nika

26.03.2021 00:00