Obeta za naše hriechy

Obeta za naše hriechy

I keď Pilát ani Herodes na Ježišovi žiadnu vinu nenašli, ľud, práve neveriaci ľud bol ten, ktorý poslal Ježiša na kríž – odsúdili a zavraždili Nevinného.

Evanjelium: Lk 23, 1-49

 

Zamyslenie: Nevidíme sa náhodou aj my niekedy v týchto činoch? Nie sme náhodou tí, ktorí dokážu súdiť ,,knihu podľa obalu”? Vytvoriť si obraz o človeku podľa prvej vety, ktorú počujeme z jeho úst? Odsúdiť ho, ak má iný názor, než je ten náš?

Zabiť človeka nemusíme len fyzicky, ale každou jednou zlou myšlienkou či zlým slovom zabíjame dušu a ani si to niekedy neuvedomujeme.

Našťastie má Boh s nami plán. Pán Ježiš nás aj cez hriech tak nekonečne miloval a aj miluje, že v tom najväčšom utrpení, na kríži, sa prihovára Bohu slovami: ,,Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Hriech každého jedného z nás je ospravedlnený práve Jeho obetou na kríži (presne tam, kam sme ho my poslali).

 

Plug and Pray: Pane Ježišu, Ty si zomrel aj za môj hriech. Ďakujem ti za Tvoju obetu a prosím Ťa za čisté myšlienky, slová i skutky vo vzťahu voči druhým ľuďom. Verím, že Ty dávaš každému rovnakú šancu a právo na život. Daj, prosím, aby som hľadel na ľudí s láskou a snažil sa prijať každého jedného takého, aký je. Daj, prosím, aby som ľuďom žehnal a miloval ich a aby som vedel oľutovať každý svoj hriech a bol odvážny spovedať sa. Amen

 

V akcii: Pokús sa dnes vysloviť strelnú ďakovnú modlitbu za každého človeka, ktorého stretneš.

 

Bonus: On je Víťaz

 

 

 

 

Katka B

14.04.2019 00:15