Oči dvíham k Tebe

Oči dvíham k Tebe

Neveriaci Židia neboli schopní prijať pravdu, ktorú im Ježiš hovoril. Nerozumeli mu.

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

Vypytovali sa ho otázky: „Vari sám seba zabije, že vraví: 'Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete'?“... „Kto si ty?“ Nerozumeli, že im hovorí o Otcovi. Ani nechceli rozumieť, boli presvedčení, že oni majú pravdu. Pokladali Ježiša za falošného proroka a liečiteľa. Pýcha zaslepila ich zrak, inak by boli schopní rozpoznať pravdu.

Evanjelium: Jn 8, 21-30

Plug and pray: Pane, prosím Ťa, otvor moje oči, aby som mohol/mohla vidieť Tvoju pravdu. Otvor moje srdce, aby som ju do neho prijal(a). Daruj mi do srdca pokoru, aby som dokázal upustiť od mojej „falošnej pravdy“, aby som ju spozoroval a odstránil. Pomôž mi skoncovať s mojimi hriechmi, ktoré v pýche nevidím.

V akcii: Dnes pouvažujem o mojej "falošnej pravde", ktorej mám problém sa zrieknuť. Hlboko v srdci porozmýšľam či pácham hriech, o ktorom neviem alebo nechcem si ho priznať.

 

Adis

23.03.2021 00:00