Očisť ma od mojej pýchy

Očisť ma od mojej pýchy

Evanjelium: Jn 7, 1-2. 10. 25-30

Ježiš chodil po Galilei; nechcel ísť do Judey, lebo Židia ho chceli zabiť.

Boli však blízko židovské sviatky Stánkov.

Ale keď jeho bratia odišli na sviatky, išiel aj on, no nie verejne, lež akoby potajomky.

Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: „Nie je to ten, čo ho chcú zabiť? Pozrite, hovorí verejne a nič mu nevravia. Vari sa už aj poprední muži presvedčili, že on je Mesiáš? Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je.“

A Ježiš učil v chráme a zvolal: „Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte. Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal.“

Preto ho chceli chytiť, ale nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina.


Zamyslenie: Občas cítime hroznú zlosť. Stojí pred nami niekto a hovorí inak ako je to v našich predstavách. A my by sme tak veľmi chceli aby všetci robili a hovorili tak ako my chceme. Ale namiesto toho sa stretávame s iným názorom, pohľadom. A otázka nie je ani kto má pravdu ale či chceme hľadať pravdu a byť otvorený tomu, že sa môžeme aj mýliť. 


Plug and pray: Pane otvor moje srdce a očisť ma od mojej pýchy, že ja viem najlepšie všetko.


V akcii: Dnes sa skúsim zamyslieť nad názorom, ktorý je protichodný s mojim a budem hľadať čo sa za ním skrýva a predkladať Bohu, aby mi ukázal Jeho pohľad. 


Bonus: https://www.youtube.com/watch?v=dvQXFEq4vNM 

 

Laura

31.03.2022 22:05