Otvor sa pre dar

Otvor sa pre dar

Evanjelium: Lk 15, 1-3. 11-32

Preto im povedal toto podobenstvo: „Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: ‚Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.‘ A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil.

Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával.

Vstúpil teda do seba a povedal si: ‚Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.‘ I vstal a šiel k svojmu otcovi.

Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho.

Syn mu povedal: ‚Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.‘

Ale otec povedal svojim sluhom: ‚Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘ A začali hodovať.

Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: ‚Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.‘

On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť.

Ale on odpovedal otcovi: ‚Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.‘

On mu na to povedal: ‚Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘“

 

Zamyslenie: 

Toto evanjelium je o obrovskom milosrdenstve a zároveň o postoji otvorenosti. Otvorenosť otca, za všetkých okolností prijať syna. A zároveň aj syna prijať dobrotu otca. Vidíme to či už v tom postoji zober si a choď, alebo vraciaš sa a objímam si ťa. Často sa pozeráme na mladšieho brata a vidíme sa, ako zlyhávame. Avšak mávame v sebe aj druhú tvár a to tvár staršieho brata, ktorý v presvedčení, že plní všetky príkazy, sa vidí dokonalý a vyčíta otcovi, ako sa k nemu správa. Nevidí však, že jeho postoj je uzavretosť. Nikdy otca nepožiadal o nič a nechce prijať ani jeho veľkodušnosť voči druhému synovi. Je uzavretý a vidí iba svoj pohľad a to, že jeho pohľad je ten správny. 

Nestáva sa to aj nám? Dokážeme prijať dar? Vieme požiadať o pomoc? Vieme prijať pomoc? Alebo si stanovujeme, aký veľký dar ešte prijmeme a čo si už podľa nás nezaslúžime? 


Plug and pray:  Ježišu, prosíme ťa, aby sme v plnosti vedeli prijímať všetko, čo nám dávaš, bez posudzovania, čo ešte prijať môžeme. 

 

V akcii: Pouvažuj, po akom dare veľmi túžiš a zároveň si myslíš, že si ho nezaslúžiš. Pozri sa na seba očami Boha a spýtaj sa: Pane ty by si mi tento dar doprial?

 

Bonus: https://www.youtube.com/watch?v=k84QxVJd0tI

Podcast:https://lnk.sk/lqw1

 

Danka

 

Laura

26.03.2022 21:17