Otvorená komunikácia je kľúčom

Otvorená komunikácia je kľúčom

Evanjelium: Jn 8, 51 – 59

Ježiš povedal Židom: „Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky.“

Židia mu povedali: „Teraz už vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abrahám zomrel aj proroci, a ty hovoríš: ‚Kto zachová moje slovo, neokúsi smrť naveky.‘ Si azda väčší ako náš otec Abrahám, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kýmže sa robíš?“

Ježiš odpovedal: „Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: ‚On je náš Boh,‘ a nepoznáte ho. Ale ja ho poznám. A keby som povedal: Nepoznám ho, bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa.“

Židia mu vraveli: „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?“

Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som.“

Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu.


Zamyslenie: V dnešnom evanjeliu ma zaujal rozhovor. Možno odsudzujeme, že sa Pána tak trúfalo pýtali, spochybňovali ho… no boli tie otázky zlé? Myslím, že je nám ťažko to pochopiť, no pre nich to bol Neznámy, ktorý liečil, vysvetľoval Písmo, davy ho sledovali. Chceli zistiť, kým je, prečo to robí, možno medzi nimi boli aj kňazi a cítili zodpovednosť za ľud, ktorý Ježišovi uveril, a preto sa ho vypytovali. Otázky samotné nie sú zlé, práveže logické, veď kto mohol vidieť Abraháma, keď je taký mladý a Abrahám dávno po smrti? Aj my si často kladieme mnohé otázky, prečo je niečo v našom živote tak, ako je, čo máme robiť ďalej, či ideme dobrým smerom… 

Aký je rozdiel v týchto otázkach a otázkach, ktoré Židia kládli Ježišovi? Otvorenosť srdca je dôležitá. Ak sa pýtame nielen Boha, ale aj ľudí čokoľvek, no nemáme otvorené srdce pre ich odpoveď, je zbytočné sa pýtať. V komunikácii je dôležitejšie počúvať než hovoriť, a na toto zrejme Židia zabudli. Svoje srdcia nechali tvrdé, zatvorené a neboli preto pripravení počuť pravdu. Ako často ja kladiem otázky s otvoreným srdcom? Môžem sa niečo naučiť o druhom človeku, keď si ho nevypočujem s prijatím?

Plug and Pray: Ježišu, ty vidíš moje srdce a vieš, aká/ý som. Pomáhaj mi byť trpezlivým/trpezlivou s ostatnými a počúvať s otvoreným srdcom teba i ľudí. Daj mi premáhať svoje predstavy a prijímať tvoju pravdu nielen čiastočne, ale celú, ako mi ju chceš povedať. Amen.

V akcii: Budem sa dnes cvičiť v počúvaní a nebudem preto skákať do reči, budem počúvať pozorne aj na hodinách v škole či rodičov a keď sa niekoho opýtam, hoci len ako sa má, vypočujem si ho naozaj, nie len aby mi povedal „fajn“. Pokúsim sa vypočuť si argumenty aj človeka, s ktorým nesúhlasím. 


Bonus:  „ Boh mení svet meniac naše srdcia. Keď Boh nájde otvorené a dôverujúce srdce, môže v ňom konať divy.“ Pápež František

Evka  

 

Laura

06.04.2022 21:13