Otvorená náruč

Otvorená náruč

Evanjelium: Lk 15, 1-3. 11-32   

K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“

Preto im povedal toto podobenstvo: „Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: ‚Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.‘ A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil.

Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával.

Vstúpil teda do seba a povedal si: ‚Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.‘ I vstal a šiel k svojmu otcovi.

Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho.

Syn mu povedal: ‚Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.‘

Ale otec povedal svojim sluhom: ‚Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘ A začali hodovať.

Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: ‚Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.‘

On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť.

Ale on odpovedal otcovi: ‚Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.‘

On mu na to povedal: ‚Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘“

Zamyslenie: Dnes v evanjeliu čítame príbeh o milosrdnom Otcovi, ktorý má plné právo hnevať sa na svojho syna, no napriek tomu ho každý deň čaká pred domom v nádeji, že sa vráti. V príbehu to je Otec, nie syn, ktorý beží naproti. Je to Otec, ktorý sa hodí synovi okolo krku a vybozkáva ho, pretože sa nemohol dočkať, kedy ho znova uvidí.

Nechajme toto podobenstvo, aby očistilo aj naše vnímanie nebeského Otca, aby sme ho nevnímali ako nahnevaného sudcu, ktorý sa už nemôže dočkať toho, ako nám vymenuje všetky naše hriechy, ale ako milujúceho Otca, ktorý nás každý deň čaká a ktorý, ak sa my rozhodneme vrátiť späť domov, nám bude bežať naproti.

Plug and pray: Milujúci Otec, ďakujem za tvoju milosrdnú lásku, ktorá je stále pripravená odpúšťať mi. Daj mi odvahu vrátiť sa späť k tebe do tvojej náruče.

V akcii: Najlepší spôsob, ako sa zmieriť s nebeským Otcom je vyspovedať sa. Urob si dnes dobrú prípravu a choď na spoveď, priamo do náručia svojho Otca. 

Bonus: Pusti si pesničku Márnotratný Syn: https://www.youtube.com/watch?v=gIkWkj8_l68  

 

Laura

10.03.2023 21:05