Otvorme si srdcia pre pravdu

Otvorme si srdcia pre pravdu

Častokrát je ťažké prijať pravdu, hlavne keď nám tá pravda nepasuje do nášho života. Niekedy si ju pozmeníme, uveríme len určitej časti alebo si aj pred ňou zakrývame oči. Takisto je ale ťažké pravdu hovoriť takú, aká je. Nechceme ňou niekoho zraniť alebo nechceme, aby nás nepokladali za divných, aby sme neprišli o priateľov.

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

Ono nie je také ťažké klamať seba a aj ostatných, ale po čase to na duši zanechá nepríjemné následky. Či už upadneme plne do odmietania pravdy alebo si budeme vyčítať, že sme ju odmietali. Dôležité je v takomto prípade nezabudnúť, kto je našou Pravdou.

Ježiš je pre nás pravdou kdekoľvek sa nachádzame, pri akýchkoľvek problémoch. On sa nám bezpodmienečne dáva aj ako Láska. Dáva nám priateľov, rodinu, aby sme spoznávali pravdu o sebe navzájom, o druhých, o Ňom.

Jedine cez Ježiša môžeme plne spoznávať pravdu a aj nášho milovaného Otca. Nemusíme robiť veľké kroky a do úmoru sa snažiť. Stačí, keď postupne začneme spoznávať Ježiša a tráviť s ním čas – či už pri čítaní písma alebo pri rozhovoroch s druhými. Keď On vidí našu úprimnú snahu, dá sa nám spoznať.

Evanjelium: Jn 5, 31-47

Plug and Pray: Milosrdný Ježišu, daj mi milosť poznať ťa, poznať Pravdu. Ja sama toho nie som schopná, veď predsa som len človek s toľkými chybami. Prosím, nech mne zjavená pravda o Tebe, a Božom kráľovstve neslúži len mne na úžitok, ale nech ju s láskou a radosťou dokážem rozdávať aj iným.

V akcii: Skús pri rozhovore alebo čítaní nájsť nejakú pravdu, zamyslieť sa nad ňou. Možno je v tom rozhovore alebo čítaní niečo skryté, Boh len chce, aby si to našla.

Bonus: Rande s Bohom

 

Hana

18.03.2021 00:00