Pane, chcem byť s tebou

Pane, chcem byť s tebou

Evanjelium: Jn 8, 21-30


Ježiš povedal farizejom: „Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“

Židia si hovorili: „Vari sám seba zabije, že vraví: ‚Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete?‘“

On im povedal: „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch.“

Pýtali sa ho teda: „Kto si ty?“

Ježiš im odpovedal: „Od počiatku to, čo vám hovorím. Mám o vás veľa čo povedať a súdiť. Ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho.“ Nerozumeli, že im hovorí o Otcovi.

Ježiš im teda povedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu.“

Keď to hovoril, mnohí uverili v neho.


Zamyslenie: Častokrát sme ako Ježiš nepochopení. Niekedy aj našimi najbližšími. Život je niekedy priťažký a my sa cítime opustení a sami. Ale môžeme mať istotu, že Boh nás nenecháva samých. Ježiš išiel na kríž ale Boh Otec ho nenechal samého, bol s ním až do poslednej minúty. Rovnako Boh chce byť s nami, ak mu to dovolíme. Boh vie premeniť všetko na dobré. Z kríža prišlo zmŕtvychvstanie. Čo prišlo z tvojich ťažkých chvíľ?


Plug and pray:  Pane, chcem byť s tebou a dôverovať Ti aj v najťažších chvíľach. 
 

V akcii: Spomeň si na svoju ťažkú chvíľu/situáciu a v modlitbe skús nájsť, čo ťa táto situácia vie naučiť. 

 

Bonus: 

Mária Rázusová-Martáková

TOPÁNKY


Ticho lienka sedí
na pníku,
ustala pre starosť
velikú:
jak po steblách prechodila,
topánočky potratila,
na každej bol pyštek
jagavý –
ach, už také nik jej
nespraví!

Teší lienku tatko
chrobáčik:
– Netráp sa ty ani
za máčik.
Máš kabátik vyšívaný,
po tri nôžky vo dve strany,
nuž a tie ťa všade
vynesú –
aj keď bosé, zato
dobré sú!

O deň lienka vstala
zaránky,
no už nehľadala
topánky,
ale s chuťou nôžky bosé
vykúpala v chladnej rose,
nato rozbehla sa
po lístí,
a kde vošky nájde –
očistí.


Danka 

 

Laura

04.04.2022 22:11