Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý

Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý

Všimol si si? Ježišovi prišlo ľúto… Počul o chorobe a následnej smrti svojho priateľa a videl, ako ho jeho najbližší oplakávajú. Prišlo mu to ľúto. Veľmi ho musel milovať…

Evanjelium: Jn 11, 1-45

 

Zamyslenie:

A čo ty? Si zdravý alebo chorý? Si plný života alebo blízko duchovnej smrti? Nemyslíš si, že sa v Tvojom živote každý deň opakuje rovnaká situácia?
„Pane, Zuzka, ktorú miluješ, je chorá. Pane, keby si bol s nami, Martin by nebol býval umrel...“ Tento príbeh je aj o Tebe! Poznáš jeho koniec? Ježišovi to príde ľúto a potom... potom Ťa vzkriesi z tmy, v ktorej žiješ. Musíš ho však o to poprosiť. Vyjdi zo seba. Poď von!

 

Plug and Pray: Dovoľ mi, prosím, Pane, aby sa Tvoje liečivé slzy premenili na radosť. Dovoľ, aby moja duša mohla opäť kráčať medzi živými a nehniť v okovách hriechu. Prosím Ťa, obdaruj ma svojou milosťou, aby som mohol vyjsť zo seba, vyjsť von. Viem, že ma dokonale miluješ. Až tak, že Ťa to dojíma k slzám. Ďakujem Ti za to.

Amen

 

V akcii: Predtým než pôjdeš spať, sprav si dôkladné spytovanie svedomia (Návod: 1. Uvedom si, akou láskou Ťa Boh miluje. 2. Povedz, za čo všetko si dnes vďačný. 3. Popros Ducha Svätého, aby Ti pomohol spoznať chyby. 4. Popremýšľaj nad chybnými rozhodnutiami a činmi, ktoré si dnes spravil. 5. Popros o odpustenie, a ak je to potrebné, uzmier sa s priateľmi. 6. Popremýšľaj, ako nasledujúci deň stráviš s Pánom. 7. Pomodli sa na záver napr. Otče náš.).

 

Bonus: Poď von!

 

 

 

 

 

Lucka

07.04.2019 00:15