Počúvaj!

Počúvaj!

Prv, ako Ježiš povie učeníkovi o dôležitosti prikázania lásky,ponúka sa nám možnosť dôležitej výzvy. „Počúvaj, Izrael!“ V tejto výzve teda nepôjde len o učeníka, ktorý kladie učiteľovi otázku, ale pôjde o každého človeka, ktorý bol povolaný k životu.

Na prijatie príkazu Lásky je potrebné naozaj najprv počúvať. Vo chvíli, keď Ježiš vysloví dôležitosť podstatného príkazu Lásky, už sa Ho nik neodváži na nič pýtať. Ak teda niet ďalších otázok od učeníkov, predpokladá sa ticho a mlčanie.

Počúvanie, prijatie a následné mlčanie je odkazom na realizáciu lásky vo vzťahoch. Mlčanie je základným predpokladom pre dôležitý fakt siatia „nepatrného semena“ lásky do zeme ľudského vnútra. Ak sa uvažuje o láske k Bohu, je nutné v súvislosti s touto láskou myslieť na ľudí v našom okolí a na správny vzťah k sebe samým. Nie je možné tvrdiť, že milujem Boha, ak zatváram oči pred potrebami ľudí vo svojej rodine, či vo svojom okolí. Všetko je však  založené na správnom vzťahu k sebe. Ak sme prijali Ducha lásky, nie je problémom vnímať seba ako výnimočnú bytosť.

Plug and Pray: Pane! Odporúčaš mi lásku k Tebe, blížnemu a k sebe. Nech je so mnou Tvoja milosť, aby som vnímal(a) na základe vlastnej výnimočnosti jedinečnosť ľudí vo vzťahoch, uprostred ktorých žije Tvoj Duch lásky.

V akcii: Výnimočnosť pramení v samotnom Bohu, ktorý ako prvý mal o nás výnimočnú predstavu. Ak sa neodrazíme od vlastnej výnimočnosti, nebudeme schopní objaviť ju ani v tých, s ktorými vytvárame vzťahy, ba ani v samotnom Bohu. Teda skús počúvať, prijmi Ježišovu ponuku.

EvanjeliumMk 12, 28b-34

BonusPočúvaj srdce, v ňom je Boh

Ivana

09.03.2018 00:00