Počúvajte ho!

Počúvajte ho!

Niet pochýb, že traja apoštoli na vrchu zažili zázrak. Cítili radosť a zároveň boli v šoku, boli omámení. Prečo ich Ježiš priviedol tu, na toto miesto?

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

Vzal ich na špeciálne miesto uctievania, mimo mesto. Ježiš túžil odhaliť apoštolom kto je a dal im možnosť zažiť Božiu slávu. Svojím premenením dal aj nám príklad, ako sa máme modliť. Vytvoriť si priestor, aby sme mohli ako apoštoli, počuť Boží hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho!”
Keď čítam tento úryvok, tiež som na “hore modlitby” a Kristus je pri mne. On chce, aby som sa doňho ponoril a dovolil mu premeniť ma v seba.

Evanjelium: Mk 9, 2-10

Plug and pray: Pane môj, som tu, v tichu svojej izby. Zanechávam ruch môjho života a otváram svoje srdce. Prosím, nauč ma modliť sa a počúvať tak tvoj hlas.

V akcii: Kľakni si k posteli, otvor doširoka svoje ruky a zdvihni hlavu - Boh je tu s tebou, počúvaj...

Bonus: AKO SA MODLIŤ? - O. JOZEF MIHOK | GODZONE PODCAST

 

Paula

28.02.2021 00:00