Počúvať Ducha

Počúvať Ducha

Fascinuje ma plnosť Božieho slova.

Evanjelium: Lk 4, 1-13

 

Zamyslenie: Fascinuje ma plnosť Božieho slova. V dnešnom evanjeliu sa nám ponúka niekoľko veršov a hneď z prvého sa môžeme sýtiť. Ježiš je plný Ducha Svätého. Aký pôvabný musel byť Ježiš (už) na zemi! Naskytajú sa však viaceré otázky – som aj ja ako Jeho nasledovník/čka plný/á Ducha Svätého? Prenechávam priestor tomuto Bohu – Tešiteľovi v mojom živote? Alebo ho zatváram svojou uponáhľanosťou, lenivosťou, pokryteckosťou, farizejstvom?

 

Plug and pray: Ježišu, vďaka Ti za Tvoje slovo, vďaka, že Ty sa nám skrze Písmo prihováraš, že si aktuálny, jasný a trefný! Vďaka Ti za Tvojho Svätého Ducha, že Ho dávaš aj nám, že nejde o moc, ale o skutočného Boha, Teba, Pane, ktorý prebývaš skrze Ducha v nás!  Prosím, daj nám otvorenosť, počúvanie, poslúchanie a vďačnosť, aby sme mohli skrze Tvoju milosť obstáť v pokušeniach a protivenstvách. Amen.

 

V akcii: Budem počúvať Ducha Svätého... Čo chce skrze dnešné slovo povedať mne osobne? Vyhradím si čas na modlitbu, na vhĺbenie sa do veršov dnešného evanjelia, aby nešlo len o prečítanie nejakého zamyslenia. Nechcem čítať, chcem komunikovať, počúvať, ďakovať, konať... K čomu ma Duch Svätý dnes konkrétne pozýva?

 

Bonus: Ako čítať Písmo 

 

 

 

Laura

10.03.2019 00:15