Podstata

Podstata

Jn 12, 1-11

Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali.

Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja.

Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali.

Ježiš povedal: „Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.“

Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša.

Ježiš prichádza k Lazarovi a jeho sestrám, je to rozlúčková návšteva v jeho posledných dňoch. Lazarova sestra Mária opäť dáva viac. Poznáme ju ako tú, čo sedí pri Ježišových nohách a počúva, je citlivá na jeho hlas, vie počúvať srdcom a vidí aj to, čo je očiam neviditeľné, ale to najpodstatnejšie. Preto pomazala Ježišove nohy vzácnym olejom a dom sa naplnil jeho vôňou... A nie len vôňou oleja, ale aj veľkou láskou, lebo tento skutok bol prejavom pravej lásky, oddanosti, úcty a priateľstva. Olej pomáha pretrvávať a Mária nám svojím postojom a skutkami ukazuje, ktoré hodnoty sú trvalé.

Plug nad pray:  Ježišu, odpusť mi, že stále nepočujem, neviem rozlíšiť to podstatné a málo ti prejavujem svoju lásku. Prosím o otvorené srdce, pokoru a veľkú lásku k tebe, akú mala Mária. Pomôž mi pretaviť ju do konkrétnych skutkov pomoci blížnym, v ktorých si ukrytý ty.

V akcii:  Dnes budem v každom blížnom vidieť Krista a nájdem spôsob, ako poslúžiť, aj keď ma to bude stáť väčšiu námahu. Obetujem tento skutok Ježišovi na vybraný úmysel.  

BONUS: Dýchaj na mňa - Všetko tvoríš nové - Rieka Života https://youtu.be/KD9TeVi47UI   

Paula

 

Laura

02.04.2023 21:43