Pohľad lásky

Pohľad lásky

Čítame evanjelium a začíname tušiť, ako sa Ježiš pozerá na človeka . Fascinuje nás to a naše srdcia zaplavuje zvláštny pokoj. Zároveň však pociťujeme obavy. Ako sa pozeráme na človeka my? Ako vidíme samých seba, ako vidíme našich blížnych?

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

Vieme to dobre. Všetci občas súdime. A aj keď sa snažíme súdiť menej, niečo farizejské ostáva stále v nás.  Postupne ale zisťujeme, že všetky naše súdy sú poznačené naším skresleným vnímaním pravdy. Nevidíme tak, ako vidí Boh. To, čo vidíme my, je často len odrazom v zrkadle. Čo ale vidí Boh? Ježiš vidí človeka, síce hriešneho, slabého, no predovšetkým človeka. Nebojí sa priblížiť k nemu, nebojí sa tohto stretnutia. Aj farizeji hľadia, no nevidia ženu, ktorú vidí Ježiš. Aký priepastný je rozdiel medzi pohľadom Ježiša a pohľadom farizejov! Ježišov pohľad, jeho otvorenosť voči realite je pre nás pozvaním, aby sme aj my hľadeli ako On. Nebojme sa vystaviť Ježišovmu pohľadu, nebojme sa žiť pod pohľadom nebeského Otca. V ňom nachádzame samých seba, v ňom nachádzame pravdu o sebe a pravdu o svojom blížnom. Áno, pokora je pravda.

Evanjelium: Jn 8, 1-11

Plug and Pray: Ježiš, prosím Ťa, aby som sa nebál Tvojho pohľadu, aby som sa nebál pravdy. Daj mi srdce, ktoré vidí Teba v každom stvorení, v každom človeku. Ďakujem, že sa na mňa pozeráš s láskou a vravíš: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš.“

V akcii: Dnes si budem všímať dobro. Dobro vo mne, dobro v druhom človeku. Budem preukazovať lásku a milosrdenstvo.

Bonus: Stretnutie Ježiša a ženy

 

Anička

22.03.2021 00:00