Pohľad na Boha premieňa moje srdce

Pohľad na Boha premieňa moje srdce

Mária vzala vzácny olej a pomazala ním Ježišove nohy. Pre niekoho, ako bol Judáš, to bola škoda míňať ho. No naozaj to bola škoda?

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

Veď Mária sa predsa nepozerala na cenu oleja, ale na toho, koho pomazala, na Ježiša. Pohľad na Ježiša premenil Máriino srdce.

Mária sa stretla s Ježišom, a dokázala mu odovzdať úplne všetko, dokonca aj seba, svoje srdce. Ako si na tom Ty? Predstupuješ pred Boha s odovzdaným srdcom?

Evanjelium: Jn 12, 1-11

Plug and pray: Pane, pristupujem pred Teba s odovzdaným srdcom. Pohľad na Teba, premieňa moje srdce, na srdce podobné Tvojmu. Amen.

V akcii: Odovzdaj dnes všetko Bohu v tejto krátkej modlitbe: Ježišu celkom sa Ti odovzdávam, Ty sám sa postaraj!

Bonus: Život svoj Ti odovzdám

 

Baška

29.03.2021 00:00