Pôst pretkaný modlitbou a láskou

Pôst pretkaný modlitbou a láskou

Ježiš poukazuje na pravý zmysel pôstu, ktorým je On, ženích. Cieľom nie je bezhlavo sa trýzniť, no priblížiť sa k Bohu, ktorý má pre každého z nás prípravné miesto na veľkej hostine.

On nás tam chce mať všetkých aj teba, aj mňa, tvojho otravného kolegu, spolužiačku, spolubrata, môjho otca. Všetci sme jeho milované deti. 

Potrebujeme sa učiť jednoduchej láske k našim blížnym už teraz. Veď ako to potom spolu na tej večnej hostine vydržíme?

Pôst zušľachťuje, núti nás zamyslieť sa nad našimi postojmi k Bohu, k ľuďom a napokon k nám samým. Aj ním sa učíme počuť Boží hlas v tejto našej konzumnej a uponáhľanej dobe. 

Ježiš vytýka farizejom nielen spôsob, ktorým sa postia, ale aj ako žijú. On nechce skutky bez lásky, spĺňanie zákona. On chce, aby sme milovali Jeho, našich blížnych a samých seba. Chce, aby sme nachádzali cestu na púšti s Ním. A sprievodcom je pôst pretkaný modlitbou. 

Evanjelium: Mt 9,14-15

Plug and Pray: Pane, nauč ma milovať z celého srdca. Dovoľ mi priblížiť sa Ti, nachádzať Ťa vo svojich blížnych. Vylievaj na mňa svoju milosť v dnešný deň. Chcem byť nástrojom v Tvojich rukách. Dávam Ti celý svoj život… ako Mária...

V akcii: Ak máš nejaké pôste predsavzatie, skús ho splniť najlepšie, ako sa bude dať – modlitbou a láskou. Ak nemáš, skús si aspoň dnes niečo odoprieť z ozajstnej lásky...možno hlúpu poznámku, iróniu, nevhodný vtip, sladkosť, bezhlavé blúdenie po instagrame,...

Bonus: Milosťou žijem

janka

28.02.2020 00:00