Povolaný/í

Povolaný/í

„Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.” Tak povzbudzujúca veta z Ježišových úst na začiatku pôstu. Ježiš videl do Matúšovho srdca, poznal jeho skutky, kým bol mýtnikom, vedel, koho povoláva, a aj napriek tomu, aký lakomý, hrdý, nespravodlivý, ... sa nám z ľudského pohľadu môže Lévi zdať, Ježiš vidí oveľa viac.

Vidí srdce plné túžob, nenaplnené, očakávajúce, no slabé na to, aby sa samé dokázalo pohnúť vpred. Ježiš prišiel hľadať presne nás, chorých na hriechy pýchy, závislosti, sebectva, nelásky, ...  „Poď za mnou!”, dnes znie aj pre TEBA! Aj pre teba má Ježiš nové povolanie, nový zmysel života.

Evanjelium: Lk 5, 27-32

Plug nad pray:  Ježišu, moje srdce po Tebe túži, no je slabé. Povolaj ma ešte naliehavejšie a daj mi to poznať.

V akcii:  Dnes si vezmime príklad z Léviho. Vedel, kto je, aké je to s ním zlé, no keď ho Ježiš povolal, všetko staré opustil a začal odznova. Povzbudzujem ťa, sprav si malú revíziu na papier a opýtaj sa: Kto som?  Kde som, aká je moja situácia? Počujem Božie volanie? ... Ako odpoviem?

Bonus: † Meditácie Ľubomíra Stančeka | Sila povolania Mt 9, 9-13

Citát : „Otvorte vaše zasvätené srdce láske! Dávajte sa, veľkoryso sa darujte človeku našich čias! Ste povolaní, aby ste boli Kristovou tvárou.“ Ján Pavol II.

Paula

29.02.2020 00:00