Pravda

Pravda

Pre všetkých ľudí je prirodzené, že túžia po pravde a chcú žiť v pravde a v slobode. A Ježiš nás učí, ako začať – je treba zostávať v Jeho slove.

Evanjelium: Jn 8, 31-42

 

Zamyslenie: Medzi Božím slovom a poznaním pravdy je ešte vsunutá jedna akoby nesúvisiaca skutočnosť. Máme byť „naozaj Ježišovi učeníci“. Učeník, apoštol, nasledovník...nikto z nich nie je ostrov, ale má úlohu priniesť Krista ďalším. Ak chceme skutočne poznať pravdu, aby nás vyslobodila, nestačia nám sterilné študovne, musíme sa aj „zašpiniť“ pri službe druhým ľuďom.

 

Plug and Pray: Vďaka za všetko dobro, ktorého sa mi dostalo skrze druhých ľudí. Prosím Ťa, urob aj zo mňa svoj nástroj, aby som svojím životom svedčil o Tvojej dobrote. Amen.

 

V akcii: Uvedomím si, ako hovorí sv. Tomáš Akvinský, že všetko pravdivé, nech je vyslovené kýmkoľvek, je od Ducha Svätého. Koľkokrát za deň si vypočujem vetu, ktorá pochádza od tretej Božskej osoby? Koľkokrát ju sprostredkujem ja? Koľkokrát mu naopak nedovolím prejaviť sa?

 

Bonus: Čo je svetlo očiam, to je pravda rozumu.

 

 

Michal

10.04.2019 00:15