Prečo je láska tá najdôležitejšia cesta?

Prečo je láska tá najdôležitejšia cesta?

Pán Ježiš prostredníctvom toho podobenstva pozýva všetkých prinášať načas úrodu. Čo to pre mňa prakticky môže znamenať?

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

Učiť sa zodpovedne do školy alebo robiť si svedomito svoju prácu, či ísť za hranice svojich predsavzatí z lásky k svojim najbližším. Napríklad: Od začiatku roka nejem cez týždeň mäso. No z lásky voči svojim blízkym si v sobotu a nedeľu dám. Nie je to preto že by mi nezáležalo na mojom predsavzatí, ale robím to z lásky k tým, ktorých mám rád. A to je to, k čomu nás Pán Ježiš volá aj v dnešnom podobenstve. Len cesta služby – Lásky – je cestou Božieho Kráľovstva. On sa nestal slávnym a mocným na zemi. Nebol na nej ani tým najuznávanejším. Ani najbohatším. Dokonca nezišiel ani z kríža, hoci to bolo v jeho v moci. Nie preto, žeby kríž miloval, ale pretože až tak miloval človeka. Urobil to, aby poukázal na to, čo je v živote najdôležitejšie, a to je láska. Poukázal na to, o čo sa máme snažiť aj my, aby sme sa mohli stať súčasťou Božieho Kráľovstva. On neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. Ak máme podiel na tejto láske, máme podiel na Božom Kráľovstve.

Evanjelium: Mt 21, 33-43. 45-46

Plug and Pray: Pane, daruj mi obetavé srdce, ktoré sa Ti bude viac podobať. Nauč ma milovať, uč ma byť pokorným a prosiť o odpustenie. Pretvor moje srdce na srdce, ktoré je ochotné pracovať na jednote tam, kde som. Nauč ma klásť Lásku vždy na prvé miesto. Amen.

V akcii: Nájdi spôsob, ako urobiť radosť svojim blízkym. Urob im napríklad kávu alebo sa s nimi jednoducho porozprávaj.

Bonus: Pokračuj

 

Ferri

04.03.2021 00:30