Prepáč

Prepáč

V Ježišových časoch mali byť zákonníci a farizeji zárukou spravodlivosti a dodržiavania zákona. Aké zvláštne, že Ježiš vyzýval ľudí, aby boli ešte lepší ako práve oni. Vtedy sa to muselo zdať takmer nemožné.

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

Ak si však z Písma sem-tam niečo prečítame, iste si vieme utvoriť obraz o „spravodlivosti“ niektorých farizejov. Možno sa aj prichytíme pri tom, ako si pomyslíme: „Tak takto, ako vtedy konali tí farizeji a ako boli proti Ježišovi a chceli ho zabiť... No to by som ja NIKDY...“ Naozaj? Niekedy žijeme totiž presne ako farizeji. Modlíme sa, chodíme do kostola... A ešte pritom máme občas pocit, že skrátka nemáme ani vady, ani viny. My kresťania sme skrátka dokonalí!

Naozaj žijeme tak úžasne a skvelo? Ježiš sa dnes nezameriava na ťažké morálne delikty, ale práve na drobnosti v našich (každodenných) životoch. Na to, s čím mávame oveľa častejšie problém – s našou pýchou a naším egom. Jednou z najťažších vecí je prekonať samého seba a povedať PREPÁČ. Ježiš to hovorí jasne. Skôr ako donesieš dar na oltár, choď, ospravedlň sa, sprav niečo preto, aby si napravil to, čo sa medzi tebou a tvojím bratom pokazilo. Pretože tam, kde končí predpísaná spravodlivosť, nad ňou začína Božia milosť. Veľmi sa mi páči gesto tesne pred svätým prijímaním: „Pokoj a bratská láska, nech je medzi vami... Dajte si znak pokoja.“ Je krásne pozorovať, ako sa ľudia po tomto geste zmieru začínajú na seba mimovoľne usmievať. Všimnite si to. :)

V živote je veľa ťažkých vecí a jedna z tých najťažších je práve prekročiť svoj vlastný tieň pýchy a povedať PREPÁČ. A práve aj k tomu nás Ježiš dnes pozýva.

EvanjeliumMt 5, 20-26

Plug and PrayMôj Pane, toľkokrát som nedokázala svojmu blížnemu povedať prepáč alebo odpustiť. Ježišu, pomáhaj mi, prosím, v týchto ťažkých chvíľach, keď hoci túžim odpustiť, ľudsky to nedokážem spraviť. Prosím, príď so svojím Svätým Duchom a pomôž mi. Vďaka Ti aj za každú jednu chvíľu, keď som sa ospravedlnila alebo udobrila s niekým, komu som ublížila.

V akcii: Ak sa ti dnes podarí nejaký „prešľap“, skús sa prekonať a povedať prepáč. Ak máš dnes to šťastie, že sa ti podarilo niečomu takémuto vyhnúť, tak sa len na niekoho pekne usmej. Spraví to radosť aj tebe, aj jemu.

BonusKrátky oscarový film o krivde a odpustení

LaMa

26.02.2021 00:00