Prijímam ticho smrti

Prijímam ticho smrti

Evanjelium: Lk24,1-12

V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu ženy a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli.

Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: ‚Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.‘“ Tu sa rozpamätali na jeho slová, vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom.

Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im.

No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa stalo.

Zamyslenie: 

Odvalený kameň. Žiadne telo. Iba dvaja muži v žiarivom odeve. Trošku bizarná scéna, ako z nejakého filmu. Napriek tomu, ako Ježiš pripravoval všetkých blízkych na svoj odchod, tak vidím, aká je realita. Strach, nepochopenie, hľadanie toho, čo sa stalo. Ako často sa toto deje aj v mojom živote. Kráčam s Bohom možno celý život, možno len pár rokov, no stále mám problém uveriť jeho slovám, ktorými ma na mojej ceste sprevádza. Modlitby príhovoru, prisľúbenia, Božie slovo, povzbudenie od sprevádzajúceho alebo priateľa. Stále mi to je akosi málo. Stále mám problém prijať a uveriť, že práve ja môžem s Bohom prežívať tak úžasné veci. Problém prijať, že si ma vybral za blízkeho učeníka. Problém prijať, že mu môžem byť až tak vzácny. Spochybňujem seba, jeho slová aj moje životné smerovanie.

Dnes je ale Biela sobota. Noc, kde sa opäť Písmo stáva realitou môjho života. Noc, kde Ježiš v tichu hrobu mlčí a prázdno napĺňa očakávanie, čo nastane. Ale ja viem, čo nastane. Otázka je, či som ochotný prijať zmŕtvychvstanie aj do môjho života. Ježiš už zomrel za mňa, za moju biedu, za moju neschopnosť. V dnešnú noc vstáva z mŕtvych a túži posvätiť tmu môjho života. Prijmem jeho ožarujúce svetlo a stane sa mi lampášom na ceste do neba? 

 

Plug and Pray: 

Môj Ježišu, dnešný deň ešte prežívam ticho, prázdnotu, tmu a mlčanie. Pozývam ťa ale do tohto času, aby si mi v ňom pomohol ukázať všetko potrebné, čo zatiaľ nevidím. Daj mi milosť prijať to, objať to a pozvať Ťa do toho všetkého aj s mojím obmedzením.

 

V akcii: 

Dnešný deň sa naozaj stíšim. Vypnem všetky zvuky, hudbu, rozhovory s ľuďmi a prežijem deň v tichu smrti. Môžem sa ísť prejsť do prírody, alebo si len tak urobiť sobotnú pustovňu na mieste, kde som. Podstatné je moje nastavenie srdca a prispôsobím tomu aj vonkajšie okolnosti. Som vnímavý na myšlienky, pocity a spomienky, ktoré sa mi vynárajú. Počas dňa si to zapisujem a pozorujem ich ako film. Večer pri modlitbe, omši alebo adorácii to prednesiem Bohu a modlím sa ďalej za osvietenie týchto miest jeho Múdrosťou a Láskou.

 

Bonus: 

Ikona Vzkriesenia (Icon of the Resurrection): 

https://www.goarch.org/documents/32058/4308485/carousel-anastasis-icon.jpg/fac542ed-c4c2-4c17-b3d7-9659e3ebccd8?t=1522985443000

Vysvetlenie ikony: 

https://sk.erch2014.com/duhovnoe-razvitie/26106-ikona-hristovo-voskresenie-opisanie-znachenie-foto.html

 

Angie

 

 


 

 

Laura

15.04.2022 21:10