Programové vyhlásenie Boha

Programové vyhlásenie Boha

Po voľbách sa zostavuje vláda a vydáva určité programové vyhlásenie, ktoré má napĺňať pre dobro ľudí. Boh nám skrze prorokov posiela jeho vyhlásenie spásy pre náš život.

Prichádza Ježiš, ktorý nám ukazuje svojimi činmi a skutkami, ako sa Božie vyhlásenie spásy pre náš život má uskutočnovať. Láskou a milosrdenstvom. Sám Ježiš nám ukazuje v praxi, ako napĺňať tento Boží plán, ktorý nám Boh pripravil. Dokonca do krajnosti, keď vezme svoj kríž a z lásky k nám ho nesie až na Golgotu, napriek tomu, že vie, čo ho tam bude čakať. Vedel to. Aj neskôr to vraví  emauzským učeníkom: „̒Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?̒ A tak počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo.“

Evanjelium: Mt 5, 17-19

Plug and Pray: Pane, Ty si Ten, ktorý z lásky ku mne vzal na ramená drevo kríža. Vyniesol si ho až na Golgotu, aby si naplnil dielo aj mojej spásy a mojho vykúpenia. Pane, ďakujem, že aj napriek tomu, že sa  občas stratím a nenapĺňam Tvoj plán, že to so mnou nevzdávaš a že ma stále nanovo bez podmienok miluješ.

V akcií: Skús sa zamyslieť aké je  programové vyhlásenie Boha práve pre tvoj život. Žiješ ho? Napĺňaš ho? Si tam, kde máš byť? Robíš to, čo máš? Skús dnes vykročiť zo svojej zóny komfortu a sprav niečo, čo je síce možno náročnejšie, ale pre Teba alebo niekoho iného osožné napr. vstaň na druhý deň skôr a prečítaj si stať z Písma, vypni si FB a urob doma nejaký dobrý skutok alebo pomôž niekomu, koho práve uvidíš, že Tvoju pomoc potrebuje. Možno Ti také situácie práve posiela Pán, aby si mohol uskutočnovať a napĺňať práve Jeho plán s Tebou.

Bonus: Ježiš bol pre ľudí konkrétny a zrozumiteľný… Možno aj takto by dnes vyzerala situácia o vykladaní Písma počnúc od Mojžiša, čo sa na neho v Písme vzťahovalo…

Maru

18.03.2020 00:00