Raduj sa, pretože aj teba volá Ježiš po mene

Raduj sa, pretože aj teba volá Ježiš po mene

Mýtnikovi Lévimu asi ani vo sne nenapadlo, že by niekedy vystrojil hostinu pre toľkých ľudí za vlastné peniaze a ešte k tomu z vlastnej vôle, a že by tam panovala taká dobrá nálada. A už vôbec mu nenapadlo, že by tam mohol mať takého vzácneho hosťa.

Myslím si, že ako tak sedával denne na mýtnici, nikdy mu neprišlo na um, že by sa oňho mohol zaujímať nejaký Ježiš.  A tu zrazu ho Ježiš rovno volá medzi jeho ostatných učeníkov. Vari ho Ježiš nepozná a nevie čo je zač? No Ježiš to veľmi dobre vedel a i napriek tomu ho oslovil s touto priamou požiadavkou. A Lévi, možno aj na svoje veľké prekvapenie, s radosťou opustil všetko, čo mal, a nasledoval Ježiša. A z tej veľkej radosti, že našiel pravý zmysel života – Ježiša, vystrojil obrovskú hostinu, aby sa na nej mohol aj s ostatnými podeliť o túto radostnú správu. Mnoho z nás však prijalo Ježiša v detstve pri krste, a tak si nepamätáme na tú slávnostnú chvíľu, kedy sme sa stali Jeho učeníkmi. Rozhodnutie nasledovať Ho však obnovujeme každý deň, a to svojimi skutkami. Preto sa radujme z toho, že aj nás Ježiš volá denne po mene a túži, aby sme ho každý osobne nasledovali. Podeľme sa o túto radostnú novinu aj s ľuďmi v našom okolí – nemusíme hneď vystrojiť hostinu ako Lévi a rozprávať každému o Ježišovi, no prinášajme Ho všade so sebou, pretože tak si Ježiš nájde spôsob, ako osloviť kohokoľvek ďalšieho.

EvanjeliumLk 5, 27-32

Plug and Pray: Pane Ježišu, ďakujem Ti, že aj mňa poznáš osobne, poznáš moje meno a túžiš po tom, aby som Ťa nasledoval/a. Ďakujem Ti, že môžem prežívať Tvoju blízkosť a zároveň prosím, aby som Ťa vedel/a prinášať so sebou všade, kam pôjdem, a svojím životom svedčiť o tom, že sa oplatí Ťa nasledovať.

V akcii: Dnes sa opäť rozhodni nasledovať Ježiša a raduj sa z tohto rozhodnutia tak, aby tú tvoju radosť pocítilo aj tvoje okolie.

BonusOblečiem si chválu - Heartbeat - Kam ma zavolá - YouTube

 

Saška

20.02.2021 00:00