Robte, ako som ja urobil vám

Robte, ako som ja urobil vám

Evanjelium: Jn 13, 1-15

Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.

Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný.

Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?“

Ježiš mu odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“

Peter mu povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“

Ježiš mu odpovedal: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“ Šimon Peter mu vravel: „Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!“

Ježiš mu na to: „Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci.“ Vedel totiž, kto ho zradí, – preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“

Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete: ‚Učiteľ‘ a: ‚Pane‘ a dobre hovoríte, lebo to som.

Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“


Zamyslenie: Dovolil/-a si už niekedy v živote Ježišovi, aby ti umyl nohy? Dnes si Ježiš oblieka zásteru, skláňa sa k tebe a je pripravený umyť ti nohy. Potrebuje však tvoje dovolenie. Čo mu odpovieš?

Prichádza dnes práve k tebe, pretože ťa miluje do krajnosti. Si pre neho vzácny/-a. Možno chce z teba zmyť mylné predstavy o sebe, ktorým veríš, že nie si dosť dobrý/-á; to, že ťa druhí posudzujú; chce ťa zahrnúť láskou, keď sa cítiš nemilovaný/-á alebo osamotený/-á. Ak cítiš smútok po hriechu, tiež ho chce z teba zmyť.

Tvoj život nie je žiadna náhoda. Keď Ježišovi dovolíš umyť ti nohy, posiela ťa robiť podobne i ľuďom okolo teba.

Plug and Pray: Pane, dnes ti chcem dovoliť, aby si mi umyl nohy. Ďakujem, že ma miluješ do krajnosti a pripomínaš mi, že som Božím dieťaťom. Daj mi, prosím, silu slúžiť druhým a milovať ich tak ako ty.

V akcii: Dnes sa pokúsim jednej osobe priniesť Božiu lásku – poďakovaním sa, odpustením, povzbudením alebo skutkom pomoci.

Bonus: https://youtu.be/K2ZIsj27Iyk

Andrea

 

Laura

13.04.2022 21:08