Si povolaný milovať LÁSKOU

Si povolaný milovať LÁSKOU

Milovať. Jednoduché slovo zo siedmich písmen; tak ľahko ho niekedy, najmä ak sme zaľúbení, vyslovujeme. Rovnako jednoduché je vysloviť ho, ak sa nám vo všetkom darí, ak sa dobre cítime, ak máme dobrú náladu a dobrý duchovný čas

V týchto momentoch akoby dokážeme milovať tých, ktorí nás milujú, to, čo robíme, dokonca aj seba samých. Ľudia sa však často menia a s nimi aj slovíčka milovaťnenávidieť. Je to nejako prirodzene ľudské. Na druhej strane sme dnes dostali pozvanie, pozvanie milovať bezpodmienečne, milovať aj napriek okolnostiam, aj napriek pocitom. Láska je rozhodnutie – to je často omieľaná fráza. Avšak, presne tak to je. Boh je nemenný a verný, aj v láske, aj v rozhodnutí nás milovať. Aj pre neho to bolo (nielen) rozhodnutie. Či ľahké? Neviem.

To, čo nám ale znie  ťažšie je Ježišova výzva byť dokonalými ako je dokonalý náš nebeský Ocko. Byť ako on, fúha, to je poriadne veľká požiadavka. Je to však možné, lebo sme mu od stvorenia sveta podobní. Sám povedal učeníkom, že svet nás, Jeho priateľov, spozná na základe našej lásky, ktorá je iná než láska nášho sveta. To je časť Jeho dokonalosti. Je ťažké milovať nepriateľov(aj naše pocity, myšlienky, to, čo na sebe nemáme radi), modliť sa za nich, za tých, ktorí nám robia zle. Súhlasím. Ale Božia dokonalosť a výnimočnosť je aj v Jeho rovnomernej láske. Preto by som sa už nechcela porovnávať, s ostatnými a sama si odpovedať na otázky, či som lepšia alebo horšia. Nechcem už ani preklínať či viac zlorečiť nepriateľom môjho života.

Návod na lásku? Život Krista a príklad Jeho lásky :) Žehnám Ti v tom!

Evanjelium: Mt 5, 43-48

Plug and Pray: Drahý Ježiš! Túžim byť taká, ako ty. Aspoň z časti. Tak ako som schopná práve v tejto chvíli. Prosím Ťa o milosť bezpodmienečnej lásky voči sebe, svojim vnútorným nepriateľom, voči druhým a hlavne voči Tebe. Veľmi Ťa milujem a túžim ešte viac. Amen.

V akcii: Napíš dnes list svojmu nepriateľovi. Nemusíš mu ho poslať, ale ak je reálny môžeš. Stačí však, keď ho pošleš na adresu BOH, ten, ktorý nemá žiaden čas, ani miesto.

Bonus: Hymnus na lásku.

Kikuš

07.03.2020 00:00