Skutky?! Služba?!

Skutky?! Služba?!

Kedysi som nemala rada toto čítanie. Prišlo mi zdĺhavé a náročné. Veď predsa nie vďaka našim skutkom a výkonu sa dostaneme do neba, tak prečo Ježiš takto prísne hovorí?

Pred touto staťou sú ale 3 podobenstvá. O bdení, dopĺňaní oleja do lampy – čiže o osobnej modlitbe a o tom, že máme používať a rozvíjať dary, ktoré nám Boh dal. Až potom je toto čítanie o skutkoch druhým. Boh pozerá do srdca človeka. On vidí, čo a prečo robíme. Ak robíme dobré veci, ale motivuje nás k tomu strach pred Božím súdom, obava, že čo si o nás druhí myslia, snaha vyzerať v dobrom svetle pred druhými, či dokázať niečo samému sebe, tak to nie je kóšer motivácia. Všemocný Boh sa vie zaobísť bez nášho výkonu. Nechce primárne našu službu (On si vie veci zariadiť aj bez nás), chce naše srdce. Preto robme dobro, ale skúmajme naše pohnútky.

Evanjelium: Mt 25,31-46

Plug and pray: Bože, vďaka ti za to, ako si ma stvoril. Prosím ťa, ukáž mi ako môžem svojimi darmi slúžiť druhým. Daj mi milosť vidieť ťa v druhých ľuďoch, a keď im budem slúžiť, tak nech to robím tak, akoby to bolo tebe. Prosím ťa, daj mi vedomie, že si ale nemusím svojimi skutkami získať tvoju väčšiu lásku. Daj, nech nikdy nezapochybujem, že ma už teraz ľúbiš úplne najviac, aj keby som už nič dobrého nespravil. Daj mi pochopiť, že sláva, v ktorej prídeš, spočíva v tvojich ranách z ukrižovania.

V akcii: Spíšem si svoje dary a talenty a vyberiem si jeden, ktorý budem teraz rozvíjať a slúžiť ním druhým. Pomôžem dnes niekomu tak, akoby som to robil Ježišovi.

Bonus: ...tvoja láska, čo nežne láme ma..

Titi - Zuzka

02.03.2020 00:00