Slová (od) Boha

Slová (od) Boha

Nazval bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo. Aké povzbudivé slová, aký poklad – denne čítať Sväté písmo. Koľkokrát očakávam odpoveď, čo mám robiť, ako sa v daný moment rozhodnúť?

Evanjelium: Jn 10, 31-42

 

Zamyslenie: A pritom to je tak jednoduché – ráno si prečítať Písmo, zapamätať si čo i len jedno slovíčko a podľa neho sa celý deň riadiť. Ako krásne sa tak žije. Nie ľahko! Krásne.. No je tu ešte jedno „ale“... Ak čítam, čítam Sväté písmo, Božie slovo, nie(len) stránku s písmenami, ktoré vytvárajú príbeh.

Po potýčke s farizejmi, pri ktorej Ježiša obvinili, že sa rúha, pretože povedal, že je Boží Syn, utiekol k Jordánu. Tam, kde zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho! Tam, kde všetko začalo verejne. I mnohí tam uverili v Neho a ani nehovoril tak jasne, že je Mesiáš ako farizejom v chráme. Kam prichádzam ja? Ale v úprimnosti srdca... Prijímam to, že mám počúvať Ježiša a „robiť všetko, čo mi povie?“ Alebo sa radšej schovávam v chráme a „kameňujem“ Ho za to, že sa mi snaží povedať, že sa mýlim..?

 

Plug and Pray: Ježiš, môj drahý Ježiš. Neviem Ťa milovať, neviem Ťa poslúchať, neviem nič, ak mi Ty sám nepomôžeš. Ak chceš, aby som milovala, miluj Ty skrze mňa a uč ma, čo je skutočná láska. Ak chceš, aby som Ťa poslúchala, veď ma, uč ma to. Dávam Ti dnes všetko, aj keď toho nie je veľa. A ako hovorievala sv. Terezka – rob si so mnou, čo chceš.

 

V akcii: Pre mňa bolo povzbudivé, že ak prečítam 4 kapitoly denne, za rok prečítam celú Bibliu. Povzbudzujem však najmä ku každodennému čítaniu evanjelií, najlepšie začať už dnes a zapamätať si minimálne jedno slovíčko, ktoré Ťa najviac zaujme a celý deň ním žiť.

 

Bonus: Svedectvo o čítaní biblie.

 

 

Peťa

12.04.2019 00:15