Sobota, ktorá zmenila svet

Sobota, ktorá zmenila svet

Biela sobota – jediný deň v roku, kedy nenájdeš v liturgickom kalendári súradnice evanjelia a čítaní. Aké je to zvláštne, no nie? Biela sobota je sama o sebe veľmi silnou a zvláštnou skutočnosťou. Mne samej je častokrát ťažko, uvedomiť si skutočnosť, že práve dnes sa dovršuje dielo spásy, že dnes za mňa Boh položil svoj život. Skús sa dnes začítať do textu posvätného čítania, ktoré pripadá na dnešný deň, na Bielu sobotu.

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

„Zo starobylej homílie na svätú a veľkú sobotu. Pánovo zostúpenie do ríše zosnulých. Čo sa to deje? Aké je dnes veľké ticho na zemi! Veľké ticho a osamelosť. Veľké ticho, lebo Kráľ spí. Zem sa zľakla a zatíchla (Ž 76,9), lebo Boh v tele zaspal a zobudil tých, čo spali od vekov. Boh v tele zomrel a otriasol ríšou zosnulých. Isto ide hľadať prvého otca ako stratenú ovcu (porov. Lk 15,3-4). Určite chce navštíviť tých, čo sedia vo tme a v tôni smrti (porov. Lk 1,79). Pán k nim prišiel s víťaznou zbraňou kríža v náručí. Vstaň z mŕtvych; ja som život tých, čo zomreli. Vstaň, dielo mojich rúk! Vstaň, moja podoba, stvorená na môj obraz (porov. Gn 1,27)! Vstaň, vyjdime stadiaľto! Veď ty si vo mne a ja v tebe (porov. Jn 17,21.23); sme jedna a nerozdielna prirodzenosť. Pre teba som sa ja, tvoj Boh, stal tvojím synom. Pre teba som si ja, tvoj Pán, vzal tvoju prirodzenosť sluhu. Pre teba som ja, čo som nad nebesami, prišiel na zem, ba zostúpil som do podsvetia. Pozri na moje ruky, pre teba klincami pevne pribité k drevu, lebo ty si kedysi siahol rukou po strome zla. Zaspal som na kríži a kopija prenikla do môjho boku, lebo ty si zaspal v raji a z tvojho boku vzišla Eva. Môj bok zahojil ranu tvojho boku. Môj spánok ťa vyvedie zo spánku v ríši smrti. Moja kopija odrazila kopiju namierenú proti tebe. Vstaň, poďme stadiaľto. Nepriateľ ťa vylákal z rajskej krajiny a ja ti dám miesto už nie v raji, ale na nebeskom tróne. On ti zahatal obrazný strom života, ale ja, ktorý som sám život, spojil som sa s tebou. Ustanovil som cherubov, aby ťa strážili ako sluhovia; teraz urobím, že sa ti budú klaňať, akoby si bol Boh. Nebeský trón je prihotovený, nosiči ochotní a prichystaní, svadobná komnata zariadená, jedlá pripravené, večné stánky a príbytky vyzdobené, pokladnice otvorené a nebeské kráľovstvo je od vekov pripravené.“

Plug and pray: Pane, ďakujem Ti.

V akcii: Dnes, keď sa ti podarí byť prítomná/ý (akokoľvek prítomná/ý) na obradoch vigílie,  skús si naozaj uvedomiť, čo sa odohráva na oltári, čo hovorí Božie Slovo, čo pre Teba urobil Boh. Nájdi si chvíľku ticha pre Boha.

 

Veronika

03.04.2021 00:00