Stavaj na Ježišovi

Stavaj na Ježišovi

V dnešnom svete každodenných starostí je predsa náročné modliť sa. Hľadieť len na Božiu tvár. Veď nemáme čas, nemáme dostatok pokoja na premýšľanie, čas omší nám nevyhovuje ani jeden deň v týždni, ľudia sú falošní a vypočítaví... Prečo máme my byť úprimní a milí? Prežehnať sa na obede medzi kamarátmi či kolegami je nevkusné a podanie pomocnej ruky prináša len starosti navyše...

Evanjelium: Mt 21, 33-43. 45-46

 

 

Zamyslenie: A možno by všetko z toho bolo pre nás jednoduchšie, keby sme si uvedomili, čo pre nás Boh urobil ešte dávno. On vysadil vinicu. Prenajal nám ju a odcestoval preč. Vložil nám do rúk tento veľký a čarovný svet. Dal nám život, slobodnú vôľu, radosti, talenty, dary a mnoho, mnoho ďalšieho. Nechal nás, nech so všetkým narábame. Skúšame, obdarovávame iných, rozvíjame múdro naše talenty. My však neraz odmietame jeho volanie, jeho pomocnú ruku. On nemá problém s tým, že bude mať starosti navyše. Daruje sa pre nás každý deň na sto percent. A my, hrdí ľudia, si cez technológie a všetky vymoženosti predsa vystačíme sami. Načo nám Boha. Sme úspešní, zarábame, žijeme si ako v pohodlnom a mäkkom kresle. Boh sa rozhodol poslať k nám na svet svojho syna, pretože veril, že k nemu budeme mať úctu, že ho nezabijeme ako čokoľvek iné v našom živote. Len tak. No urobili sme to isté, zabili sme ho. Aký paradox. Na jednej strane my, ľudia, ktorí Ježiša ukrižujeme zo strachu, z pýchy, ktorého pribíjame každým dňom našimi hriechmi a nevďačnosťou. Na druhej strane Ježiš, ktorý zomrel z lásky. Z lásky k nám. Nie z pýchy ani zo strachu, ani z vypočítavosti. Veď to je predsa tá najväčšia obeta všetkých čias. Kameň, ktorý sme my, stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Ježiš bol, je a bude naveky! Nikdy nezomrel. ON je kameňom uholným v našom živote! Žije v nás, žije pre nás. Nezabúdajme na to!

 

Plug and Pray: Pane ďakujem Ti, že láska, ktorú mi dávaš, nie je zvyk, záväzok, či dlh. Ďakujem Ti za poznanie, že my kresťania nie sme dokonalí. Bolo nám len odpustené. 

 

V akcii: Skúsme sa aj my dnes pre niečo alebo niekoho obetovať.

 

Bonus: Ty ma dvíhaš z prachu. 

 

 

 

Lenka

22.03.2019 00:15