Tento človek je naozaj Boží Syn

Tento človek je naozaj Boží Syn

Ako často aj ja odsudzujem ostatných tak ako farizeji odsúdili Pána Ježiša? Ako často sa vyhováram, ak mám niekomu pomôcť bez nároku na odmenu, ako to bolo so Šimonom z Cyrény?

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

Ako často si alibistický umývam ruky od rôznych situácii, kde vidím, že niekomu ubližujú? Ako často sa vysmievam ostatným a povyšujem sa nad niekým, kto je biednejšie oblečený a slabší ako ja? Kvetná nedeľa utrpenia je plná odkazov, cez ktoré si môžeme prejsť naše správanie,aj cez vyššie uvedené otázky. Určite si Pilát aj každý jeden farizej a odporca Ježiša Krista po zistení faktu, že ten úbohý človek, na ktorého kričali či pľuli, je Božím Synom, sypali popol na hlavu. 

Evanjelium: Mk 15,1-39

Plug and pray: Pane Ježišu, Ty sám ma učíš aj touto obrovskou pokorou a týmto príbehom, kde si sa vydal na smrť za mňa, obrovskej láske. Pane Ježišu, daj mi silu, vidieť v každom jednom človeku obraz Tvojej tváre a Tvojej nadprirodzenej lásky. Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, čo si pre mňa urobil a tak si dal zmysel môjmu životu aj napriek tomu, že Teba to stalo celý život. Prosím, nech nie som ako neveriaci Tomáš alebo stotník, ktorí až keď videli dôkazy tvojej všemohúcnosti, uverili. Ja už mám tú výhodu, že viem, že Ty si naše jedine víťazstvo.

V akcii: Zavri sa dnes vo svojej izbe, kľakni si a na 10 minút sa stíš. Môžeš iba počúvať (nezaspať J) a byť v Božej prítomnosti. Prichádza najväčší týždeň ľudskej histórie a ťažká cesta Ježiša. Priprav sa na to. +

Bonus: Kvetná nedeľa

Valecc

28.03.2021 00:00