Túžim kráčať po Tvojich cestách...

Túžim kráčať po Tvojich cestách...

„Neboj sa“ sú slová, ktoré vedia povzbudiť. Neboj sa – sú to slová, ktoré nám pomáhajú upokojiť sa. Niekedy dokonca stačí byť blízko pri človeku, ktorému na nás záleží a tie slová vôbec nemusia byť ani povedané. Zrazu pocítime kdesi hlboko v srdci veľkú úľavu, útechu, pokoj.

Evanjelium: Mt 28, 8-15

 

Zamyslenie: Ach, ako nám padne vhod niekedy počuť a cítiť vo svojom vnútri práve tieto slová. Ako je nám dobre, keď sa pri niekom nemusíme na nič hrať, iba byť. Byť prítomný v celej svojej slabosti a zlomenosti. Pocit blízkosti od človeka, na ktorom nám záleží a ktorému ani my nie sme ľahostajní. Toto je požehnanie. A tým najväčším požehnaním a príkladom pre nás je Ježiš. Mali sme opäť možnosť prejsť si s Ježišom krížovou cestou, mohli sme padať a vstávať s Ním zakaždým. Mohli sme prijať pomoc od človeka, ktorý nám ju ponúka, ako ju Jemu ponúkla Veronika. A určite aj my vo svojom živote môžeme vidieť po svojom boku stáť človeka, ktorý nás miluje, ako On vidiel kráčať so sebou svoju matku. Uvedomujeme si to? Kto padá spolu s Kristom na krížovej ceste, ten spolu s Ním môže aj vstávať. A tak prišiel tento deň. Po smútku skutočne nastáva radosť. Lebo skutočnosť, že Kristus žije a ide pred  nami, je reálna. Ponúka sa nám dnes nanovo. Nech zmŕtvychvstalý Kristus nanovo vstáva z mŕtvych v našich životoch, v rodinách, v priateľstvách, v prácach... v každom dni. Lebo Ježíš ide pred nami a ako priateľ, ktorý si prešiel krížovou cestou, Ti dnes odkazuje: ,,Neboj sa, nezabudol som na Teba. Poď, nasleduj ma. Dnes ma môžeš uvidieť v každom, koho stretneš... čo s tým spravíš?“

 

Plug and Pray: Pane, tu som. Nauč ma nezabúdať na Teba. Otec, otvor mi, hlbšie chcem ísť. Tam, kam šiel Ježiš, ako prvý. Až na dno srdca chcem žiť... prosím, nauč ma to, Ježiš.

 

V akcii: Posnažím sa, aby modlitba pre mňa nebola poslednou možnosťou, ale prvou voľbou.

 

Bonus: Teraz už chcem len kráčať po Tvojich cestách.

 

 

 

 

Jana

22.04.2019 00:15