Túžim ťa (Ťa) poznať viac, skôr ako ťa odsúdim

Túžim ťa (Ťa) poznať viac, skôr ako ťa odsúdim

Evanjelium: Mt 5,20-26

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.

Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd.

No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa.

Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar.

Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“

Zamyslenie: 

Hnev, krivda, neodpustenie voči členovi rodiny, priateľovi, kolegovi v práci, dobrovoľníctve či v spoločenstve. Poznám to veľmi dobre a často sa ocitám na jednej alebo druhej strane tejto situácie. Zamýšľam sa ale niekedy nad tým, aké to je pre človeka, na ktorého sa hnevám či vnímam krivdu, no on sám ani netuší, čo mi urobil? Keď veselo hovorím o jeho postojoch, chybách a o tom, čo si dovolil mi urobiť, no nestojí mi za to, aby som šiel v prvom rade za ním, postavil sa mu zoči voči a povedal mu, čo sa vo mne deje? Možno to znie ako banalita, no čoraz viac sa práve vo veriacich kruhoch objavuje postoj, že JA viem ako sa ten druhý cíti, čo prežíva, čo mi urobil a ako to myslel. A neváham sa o to podeliť s ostatnými. A daný človek častokrát ani netuší, prečo sa ľudia k nemu správajú inak.

A skutočne je to celé tak ako to vidím a prežívam ja? Ako to môžem vedieť bez toho, aby som si s tým človekom sadol a vypočul si ho, ako to vnímal on sám a nepozeral len cez optiku mojich skúseností, zranení či pohľadov? Potom sa mi stáva, že prichádzam, ako sa píše v dnešnom evanjeliu, s darom pred oltár a s maskou svätosti na tvári, no v srdci prežívam ešte hnevy, krivdy a neodpustenie mojim blížnym. 

 

Plug and Pray: 

Bože, dnes som tu a dávam ti na oltár celú moju slabosť vo vzťahoch. To, ako ľahko viem súdiť druhého človeka. To, ako ľahko viem a poznám jeho úmysly a skutky. To, ako mi nestojí za to, aby som sa na neho pozrel, venoval mu svoj čas a túžil skutočne nájsť dobro, ktoré v ňom je. Odovzdávam ti to, lebo ja sám nie som schopný s tým nič urobiť. A prosím o milosť a pomoc, aby si ma viedol a učil, otváral mi oči a uši, aby som sa stával pozorným na ľudí, s ktorými prichádzam v mojom živote do kontaktu. Skutočne túžim poznať môjho blížneho, človeka, ktorého mi prinášaš do života, viac! A túžim poznať viac cez neho Teba, môj Bože!

 

V akcií: 

Dnes budem citlivý a pozorný na ľudí v mojom živote. Keď budem mať chuť ohovoriť človeka, ktorý v partii nie je prítomný, budem sa v duchu za neho modliť. Keď príde hnev a posúdenie jeho konania, zastavím sa, pomenujem, čo sa vo mne deje, a oslovím daného človeka s tým, že túžim poznať a vysvetliť si to, čo ma hnevá.

 

Bonus: Túžim Ťa poznať viac! https://www.youtube.com/watch?v=U93g2EIslpQ

Podcast: https://lnk.sk/kvyx

 

Angie

Laura

10.03.2022 21:11