Ty sa nepostíš?

Ty sa nepostíš?

Ako ľahko odsudzujú farizeji a Jánovi učeníci tých Ježišových. Hneď hľadajú, čo “nespravodlivé” môžu na nich ukázať. Vidím v tom dnes seba, ako jednoducho, bez toho, aby som poznala fakty, cestu iného človeka, hneď vyslovím výčitku alebo rovno ortieľ.

Ježiš sa dnes neháda, ale poukazuje na skutočnosti. Tak obháji svojich učeníkov.
Učiteľ podotýka, že máme poznať „správny čas”. Naučiť sa vnímať, kedy je vhodný čas postiť sa, keď niečo povedať, tak ako – alebo byť ticho… Uvedomovať si, ako reagujeme v denných situáciách. Učme sa od neho.

EvanjeliumMt 9, 14-15

Plug and pray: Ježišu, nastav kompas môjho srdca, aby som poznala, kedy je vhodná chvíľa pre moje slová a skutky. Nauč ma nesúdiť, ale prijímať každého takého, aký je.

V akcii: Poznám vhodný čas? Aký som človek, ukazujem na seba alebo sa snažím pochopiť ostatných? Dnešný deň budem prijímať ľudí okolo mňa a neodsudzovať.

Bonus: In God’s Perfect Time | The Clark Family | lyrics

 

Paula

19.02.2021 00:00