Učme sa od márnotratného syna spoznávať svoju hodnotu

Učme sa od márnotratného syna spoznávať svoju hodnotu

Opäť raz veľmi známy príbeh o márnotratnom synovi, resp. milosrdnom otcovi. Isto už každý z nás počul o ňom veľa zamyslení, no predsa nám aj tento rok cirkev v liturgickom kalendári ponúka ten istý príbeh.

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

Poďme sa dnes zamyslieť nad jednou konkrétnou vlastnosťou márnotratného syna, ktorý vedel, KÝM je, poznal svoju hodnotu a nebál sa od otca vypýtať si, čo mu ako synovi „patrí“. Síce mal o sebe miestami príliš vysokú mienku a chcel silou mocou dokázať, že samému sa mu bude žiť lepšie, nakoniec padol na úplné dno, ktoré ho priviedlo k pokore. Nikdy však pritom nezabudol, kým je, a teda keď si túto skutočnosť opätovne uvedomil, pokorne sa vrátil k Otcovi s prosbou o odpustenie, aby ho prijal aspoň ako nejakého, mohli by sme povedať podradného, nádenníka. Otec však tiež nezabudol na to, že pred ním stojí jeho milovaný syn, ktorý pochopil, že sa mýlil a že sám toho veľa nedokáže, a preto ho privítal s otvorenou náručou a obrovskou radosťou. Taký istý je aj náš Boh. Dopraje nám aj luxusný život, aj pocit samostatnosti, koniec-koncov, slobodná vôľa je najväčšou výsadou ľudí, no pritom vie, že nás to nikdy nedokáže spraviť šťastnými, a preto s otvorenou náručou čaká, kým sa k nemu vrátime, pretože On na nás nikdy nezabúda. Problém však často býva v nás, že my zabudneme, akú hodnotu do nás vložil. Zabudneme, že sme Božími deťmi, a keď zhrešíme, ťažko tomu vieme opätovne uveriť. Učme sa preto dnes od márnotratného syna spoznávať svoju hodnotu Nebeského dieťaťa a nezabúdať na ňu, pretože On na svoje deti nikdy nezabúda.

Evanjelium: Lk 15, 1-3.11-32

Plug and Pray: Nebeský Otecko, ďakujem Ti, že sa môžem nazývať Tvojou dcérou/Tvojím synom a že ako Tvoje dieťa mám veľkú hodnotu a tiež výsadu slobody. Vďaka Ti, že ma necháš robiť niekedy aj nerozumné veci, ktoré ma však privedú bližšie k Tebe. Pomáhaj mi, prosím, nikdy nezabúdať na to, kým som a že len s Tebou môžem naplno prežívať svoju hodnotu a byť naozaj šťastný.

V akcii: Skús sa dnes pozrieť na seba a svoje chyby Božím zrakom, prijať sa taký, aký si a odpustiť si.

Bonus: Godzone Tour 2015 // LCH LIVE // No Longer Slaves // Official Videoeo - YouTube

 

Saška

06.03.2021 00:00