Úmysly srdca

Úmysly srdca

Judášov úmysel zradiť Krista je dokonaný. Sám prichádza k veľrade a za 30 strieborných „predáva“ svojho Majstra. Ježiš odhaľuje tento úmysel zrady pri veľkonočnej večeri pred všetkými apoštolmi. Zrazu sa pozerajú jeden na druhého, v tichosti sa možno navzájom obviňujú, rozpamätávajú sa na posledné dni, na slová a skutky všetkých, kto a čím mohol zradiť Krista.

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

Judášov úmysel je prezradený a aj priznaný.

Pozrime sa na svoje životy. Aké sú úmysly našich sŕdc? Zrádzame? Súdime? Veľakrát je to v tichosti. Nikto iný len Boh pozná hnutia a úmysly nášho srdca. Preto buďme ostražití, aké sú naše úmysly. Raz budú prezradené a budeme ich musieť priznať.

Evanjelium: Mt 26, 14-25

Plug and pray: Ježišu, ty vidíš aj do tých najhlbších kútov môjho srdca. Prosím, očisti ma, uzdrav ma, nech moje úmysly pramenia z dobra a smerujú k dobru.

V akcii: Urob dnes niečo s dobrým úmyslom pre niekoho, kto to nečaká. Možno len maličkosť v domácnosti alebo pri nákupe.

Bonus: P. Ľubomír Stanček, CM – Čistota úmyslu

Laura

31.03.2021 00:00