Úprimné slová

Úprimné slová

Evanjelium: Lk 9, 28-36

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia – boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli.

Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach.

A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám.

Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli.


Zamyslenie: Strach, úzkosť, neistota. Necítiš sa občas podobne ako učeníci na vrchu Tábor? Nebál by si sa, keby si videl to, čo videli Peter, Jakub a Ján? Keby pred tebou Boh zjavil, aký je mocný, a ty by si zistil, že si len ako čiastočka prachu, ktorá okolo neho poletuje? Peter, Jakub a Ján síce videli jeho moc, ale ako keby zabudli na jeho lásku, ktorú im celý čas preukazoval Ježiš skutkami. Dáva im lekciu tým, že sa im ukáže v takej podobe, ako by si ho nikdy nepredstavovali. Peter, ktorý netuší, čo hovorí, reaguje: ,,Učiteľ, dobre je nám tu...“ Ale myslí to vážne? A myslíme vážne aj my všetko to, čo hovoríme? Nie sme tiež len preľaknutí a v snahe povedať niečo z nás slová len tak vyletia, ale nikdy sa nestanú skutkami? Ako keď vidíš, že tvoja mamina je nervózna, a pretože sa jej bojíš, sľúbiš jej všetko, čo jej vidíš na očiach, ale v skutočnosti to nemáš v pláne urobiť. Možno práve v tomto období skúsme viac premýšľať nad tým, čo chceme povedať. Nech nie sú naše slová falošné, ale úprimné. 

Plug and Pray: ,,Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho!“ Bože, ty nám posielaš svojho Syna, aby nám ukázal správny smer. Nauč nás spoznávať ho cez tvoje Slovo a naozaj kráčať po jeho cestách a konať to, čo hovoríme. Nech sú naše slová úprimné a skutočné.

V akcii: Dnes si skúsim pred tým, ako niečo poviem, premyslieť moje slová. Pokúsim sa ich zmeniť na skutky.


Bonus: https://www.youtube.com/watch?v=54DxgyVUp5E&ab_channel=Apartament20

Podcast: https://lnk.sk/iaeq
 

Nika

Laura

12.03.2022 12:30