Veľa robí, kto málo robí, ak robí, čo má...

Veľa robí, kto málo robí, ak robí, čo má...

Ježiš vie rozpoznať, čo je vôľa Jeho Otcaa čo sa na ňu len podobá. Nemá problém vyhnúť sa Judei, keď mu chcú ublížiť. A aj keď neskôr vidí, že je potrebné vystúpiť, vzápätí ako Ho chcú chytiť, opäť spozná, že toto nie je čas pre kríž, a to napriek tomu, že obeta na kríži bola Jeho poslaním.

Nepremýšľali by sme naopak? Nenechali by sme sa premôcť pocitmi viny, ktoré nikdy nie sú ďaleko? „Určite sa len vyhováram, som zbabelec a bojím sa učiť tam, kde je to nebezpečné.“ Alebo ak by sme aj chceli konať ako Ježiš, už počujem niektorých našich bratov, ako nám dohovárajú: „Ty si to len racionalizuješ, aby si nemusel ísť do Judey a plniť Božiu vôľu, keď je to ťažké.“ A podľahli by sme opäť obvineniu.

Niekedy mám dojem, že berieme na plecia krížhneď, ako nejaký zbadáme. Buď predpokladáme, že Boh chce, aby sme ho niesli (je to predsa kríž a ten sa nesie) alebo zo strachu, aby sme neboli obvinení, že nemilujeme Boha dostatočne. Tak ľahko sa necháme premôcť výčitkami svedomia a obvineniami okolia, ktoré sa niekedy len podobajú na pravdu a múdrosť. Výsledok? Kopa bremien na našich pleciach, ktoré niesť nemáme. A s nimi pocit, že nasledujem Krista.

Plug and Pray: Pane, daj mi múdrosť aby som videl, čo je naozaj Tvoja vôľa a Tvoja úloha pre mňa. A daj mi najmä odvahu nenechať sa pomýliť ani inými, ani svojou ustráchanou dušou, ale konať ako Syn.

V akcii: Zatiaľ čo každé zapretie cvičí vôľu a bude odmenené, len niektoré zapretia cvičia aj vôľu a aj nás približujú k Bohu. Nájdime dnes jednu vec, ktorú si odoprieme, avšak pozor! Dôvod jej odopretia nesmie byť „lebo to robím/mám rád a zrieknem sa toho pre Pána“. Musí to byť niečo, čo tiež odoberá moju energiu nesprávnym smerom alebo ma brzdí, alebo inak mi bráni rásť. Môžeme to urobiť aj namiesto nášho štandardného predsavzatia na pôstne obdobie.

EvanjeliumJn 7, 1-2.10.25-30

Bonus: Malé detaily

Iosephus

16.03.2018 00:00