Všímavosť

Všímavosť

Evanjelium: Lk 16, 19-31


Ježiš povedal farizejom: „Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy.

Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!‘

No Abrahám povedal: ‚Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik – čo ako by chcel – nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘

Tu povedal: ‚Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘

Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.‘

Ale on vravel: ‚Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘

Odpovedal mu: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.‘“


Zamyslenie: 

Vonku ležia a my len tak okolo nich prejdeme. Už nám to nepríde ani divné. Akosi sme sa s tým už zmierili, že ľudia ležia vonku v mraze alebo počas horúčavy, že nemajú čo do úst. A my si ďalej spokojne žijeme svoj život. Toto som si uvedomila raz, keď som prechádzala okolo bezdomovcov. Vo mne už neostala žiadna štipka súcitu, iba zvyk, že to jednoducho tak je. 

Ako otvoriť oči srdca? Ako neostať ponorený sám do seba alebo do svojich štandardov o tom, kto si našu pomoc zaslúži a kto nie? 

Už nie je len otázka: „Kam kráčaš?“, ale aj: „Koho nevidíš, keď leží vedľa tvojich nôh?“ Možno ich zbadáme práve vtedy, keď spadneme na kolená. Pán nám vie v modlitbe otvoriť oči, a preto ho prosme o otvorené oči a srdce. 


Plug and pray: 

Ježišu, Ty vidíš v každom človeku Božie dieťa, nech vyzerá akokoľvek, nech leží kdekoľvek. Otvor moje srdce a oči, nech som citlivý na druhých.


V akcii: 

Všimni si dnes, okolo koho prechádzaš, všimni si, kto potrebuje tvoju pomoc, aj keď to možno nevie povedať. 


Bonushttps://svetbohatych.com/10-citatov-od-chrisa-gardnera-multimilionara-ktory-bol-kedysi-bezdomovcom/

Podcast:https://lnk.sk/xcdy

 

Danka

Laura

16.03.2022 23:00