Vstúp do môjho srdca, Otec, a urob si v Ňom domov

Vstúp do môjho srdca, Otec, a urob si v Ňom domov

Na prvý pohľad ma zaujali slová s veľkým začiatočným písmenom – Zákon a Proroci. Označujem nimi Boha, ktorému vzdávam úctu, veľkosť, ktorého si vážim a viem, čo pre mňa urobil.

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

Boh je teda v Zákone, Boh je v Prorokoch, ale Boh je aj vo mne. Splní sa všetko, čo je v Zákone, v Ňom. Stačí sa mi postaviť na tomto slove a prekonám s Ním všetky prekážky, ťažké časy aj nemožné situácie. Ako sa to udeje? Keď Boha prestanem vnímať ako automat na splnenie mojich potrieb a začnem ho vnímať ako Niekoho, Kto je vo mne a s Kým môžem mať ten najhlbší vzťah, po akom túžim. A ako ho budovať? Tak, že sa prestanem pretvarovať, aká som dokonalá, aké je všetko úžasné a aký dokonalý, šťastný a krásny život kresťana vediem. A urobím opak, otvorím svoje srdce Otcovi a vylejem Mu všetko, čo sa v ňom nachádza.

Evanjelium: Mt 5, 17-19

Plug and Pray: Nebeský Otec, dnes Ti chcem odovzdať celé svoje vnútro. Dávam Ti všetky svoje pády, hanbu, vinu, ale aj radosti, úspechy či životné výhry. Teraz, keď je moje srdce od všetkého prázdne, Ťa pozývam: Vstúp do môjho srdca a urob si v ňom Svoj domov.

V akcii: Dnes vo svojej modlitbe nebudem o nič prosiť. Strávim nejaký čas v tichu a budem pozorovať svoje srdce. Všetko, čo sa v ňom vyplaví, dobré aj zlé, potom poviem Bohu. Na konci modlitby pozvem Otca, aby si v mojom prázdnom srdci urobil Svoj domov.

BonusNie vždy je pre mňa ľahké otvoriť Bohu komnaty môjho srdca. Zvyknem si pripomenúť skrz tento list, že Boha zaujíma všetko, bez ohľadu na to, ako sa za to hanbím alebo ako nepodstatné mi príde o tom hovoriť.

Angie

10.03.2021 00:00