Vykročíš?

Vykročíš?

Mt 28, 8-15

Ženy rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom.

A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“

Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu.

Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“

Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami: „Tak vravte: ‚V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli.‘ A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo.“

Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa.

 

Ženy našli prázdny hrob, ako hovorí evanjelium. Prežívajú strach, ale zároveň vedia, že je nádej, že Kristus žije a splní sa Písmo. Na spiatočnej ceste HO stretávajú, osloví ich. Zrazu opadne strach a ostáva číra radosť. Bežia a ohlasujú najdôležitejšiu správu: Ježiš žije, vstal z mŕtvych!  Ale je tu aj druhá skupina, ktorá vie, že Ježiš vstal z  hrobu, no priznanie skutočnosti by poprelo ich vyhlásenia a „pravdy“, nútilo by ich to k zmene, zrútil by sa zabehnutý „systém“. Preto radšej pozametajú stopy.

Aj ja si dnes môžem vybrať, ako budem prežívať Kristovo zmŕtvychvstanie. Ostanem ako starší Izraela a budem sa tváriť, že sa nič nestalo, alebo urobím prvý krok, budem nasledovať Ježiša až po hrob, nechám ho odvaliť kameň a dovolím mu aby ma vzkriesil do nového života v plnosti? Jedine stretnutie s Kristom ma môže oslobodiť od strachu a len tak môžem vykročiť vo viere, radosti a svedčiť.

 

Plug nad pray:  Ďakujem ti, Ježišu, že si ma oslobodil od všetkých okov hriechu a zla, ďakujem Ti, že mi ponúkaš život v plnosti s tebou. Prosím o vnútorne stretnutie s tebou, o skutočné obrátenie.

 

V akcii:  Ostaň dnes po svätej omši chvíľku pred zmŕtvychvstalým Kristom – On zomrel a vstal pre teba, aby si mal večný život a radosť zo spásy. Len sa pozeraj, len poďakuj a povedz mu, ako ho miluješ.

 

BONUS: Kristus vstal zmŕtvych, žije. Naša viera je našou spásou.  (Mk 16, 6) https://www.youtube.com/watch?v=WO7vVToVSXM

 

Paula

 

Laura

09.04.2023 20:59